Un număr de 15.343 de şomeri erau înregistraţi la finalul lunii septembrie în evidenţele AMOFM Bucureşti, 8.200 dintre aceştia fiind femei.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 4.881 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 10.462 erau şomeri neindemnizaţi.

Toţi cei 15.343 de şomeri înregistraţi la finalul lunii septembrie în evidenţele AMOFM Bucureşti provin din mediul urban.

397 de șomeri sub 25 de ani

Din total, un număr de 397 şomeri aveau sub 25 de ani, 1.437 persoane fără loc de muncă aveau între 25 – 29 de ani, iar 3.641 şomeri aveau între 30 – 39 de ani.

Alţi 4.427 şomeri erau în grupa de vârstă 40 – 49 ani, 3.042 erau în vârstă de între 50 – 55 ani, iar 2.399 şomeri aveau peste 55 de ani.

În ceea ce priveşte nivelul de instruire, şomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AMOFM Bucureşti (34,11%), urmaţi de cei cu studii superioare (28,17%), iar 18,26% dintre şomeri au absolvit şcoala profesională/de arte şi meserii.

16,42 procente din totatul șomerilor reprezintă persoane cu nivel de studii gimnaziale

Şomerii cu nivel de studii gimnaziale reprezintă 16,42% din totalul şomerilor înregistraţi în septembrie, cei cu studii postliceale sunt 1,94%, iar cei cu studii primare şi fără studii – 1,10%.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.962 sunt persoane foarte greu ocupabile, 4.599 sunt persoane greu ocupabile, 4.388 – mediu ocupabile, iar 4.394 sunt persoane uşor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AMOFM.