În cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BVB de astăzi, s-au luat urmatoarele decizii:

•    reducerea comisioanelor de tranzacţionare cu un procent de 10%, faţă de cele practicate în anul 2008, atât pentru piaţa reglementată la vedere administrată de BVB, cât şi pentru sistemul alternativ de tranzacţionare, inclusiv pentru piaţa RASDAQ;
•    scutirea până la 31.12.2009 a tarifului de procesare şi admitere la tranzacţionare a instrumentelor financiare, precum şi a tarifului pentru menţinerea la tranzacţionare a titlurilor de stat;
•    scutirea până la 31.08.2009 a tarifului pentru admitere ca Participant la sistemul de tranzacţionare al BVB, la piaţa reglementată la vedere şi la piaţa reglementată la termen;
•    scutirea până la 31.08.2009 a tarifului lunar pe terminale suplimentare;
•    scutirea până la 31.12.2009 a tarifului pentru admiterea la piaţa reglementată la termen a Traderilor, ca Participanţi la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti; 
•    scutirea până la data de 31.12.2009 a tarifului de examen pentru agenţii de derivate.

Puteţi descărca de aici comunicatul BVB.