Schimbarea modelelor de afaceri, amplificarea fenomenului de globalizare, transformarea funcțiilor departamentului financiar și dinamica modificărilor legislative exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra managementului din domeniul TVA. Riscurile implicate de neîndeplinirea obligațiilor declarative, dar și provocările din domeniul TVA sunt într-o continuă creștere – reacția societăților comerciale în acest sens este oare corespunzătoare? 
Răspunsul la această întrebare ar fi unul negativ, conform informațiilor reieșite din Sondaj, ce subliniază o serie de observații interesante și potențial alarmante, cum ar fi:
• 63% dintre societățile comerciale multinaționale nu au o persoană responsabilă la nivel global specializată în domeniul TVA. Astfel, întrebarea care apare este următoarea: cine este persoana responsabilă pentru gestionarea acestor obligații fiscale complexe și semnificative din punct de vedere financiar, ce determină apariția multor provocări și dacă respectiva persoană are resursele și aptitudinile necesare?  
  
• Sondajul, de asemenea, indică faptul că majoritatea societăților – 59% – au între 1 și 10 angajați cu normă întreagă (sau echivalentul acestora) specializați în domeniul impozitării indirecte la nivel global și un sfert dintre subiecții chestionați nu au niciun specialist în domeniul TVA, angajat cu normă întreagă. Având în vedere faptul că nivelul fluxurilor de numerar în materie de TVA pe care societățile comerciale multinaționale le gestionează variază între 1 și 10 miliarde de dolari, o concluzie ar putea fi aceea că sunt alocate resurse insuficiente în acest sens.  
• Doar 32% dintre subiecții chestionați au caracterizat politicile din domeniul TVA ca fiind foarte bune sau excelente. Mai mult, doar 20% dintre respondenți au calificat procesul de implementare al acestor politici ca fiind unul foarte bun sau excelent. Astfel, ar reieși faptul că cei mai mulți agenți economici nu reușesc să ajungă la nivelul la care ar trebui să se situeze din acest punct de vedere.       
O vedere la nivel global
Un avantaj evidențiat prin rezultatele acestui sondaj ar fi acela că un număr mare de agenți economici sunt în proces de redresare și de implementare ale politicilor de gestionare a TVA, o îmbunătățire evidentă observându-se comparativ cu rezultatele sondajului efectuat anul trecut.  
De asemenea, 47% dintre respondenții situați în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (comparativ cu rezultatul de 38% evidențiat de sondajul efectuat anul trecut), 32% dintre respondenții din Asia Pacific (comparativ cu rezultatul de 12% evidențiat de sondajul efectuat anul trecut), 20% dintre respondenții din America Latină (comparativ cu rezultatul de 12% evidențiat de sondajul efectuat anul trecut) și 33% dintre respondenții din America de Nord au implementat astfel de politici.
Cu toate acestea, se observă faptul sunt necesare eforturi semnificative pentru a implementa astfel de politici, având în vedere faptul că doar 32% dintre subiecții chestionați au calificat politicile lor în materie de TVA ca fiind foarte bune sau excelente și doar 20% au caracterizat procesul de implementare al acestor politici ca fiind unul foarte bun sau excelent.
În ceea ce privește investițiile viitoare în managementul specializat în domeniul TVA, 39% dintre respondenți au considerat prioritare investițiile în procese, 35% au considerat prioritare investițiile în tehnologii și 26% dintre respondenți au considerat prioritare investițiile în capitalul uman.
Implementarea unor investiții optime în această sferă va avea un rol fundamental, având în vedere sporirea atribuțiunilor departamentelor de impozite indirecte – acestea variind între preîntâmpinarea unor noi obligații în materie de TVA, coordonarea mai multor inspecții în materie de TVA, reprezentarea agenților economici în fața autorităților fiscale din diverse state și oferirea unor servicii de asistență fiscală ce aduc valoare adăugată și sunt adaptate afacerilor ce se extind rapid.
”Având în vedere situația la nivel global, putem afirma că, cel puțin din punct de vedere al managementului TVA, societățile românești au un drum foarte lung de parcurs.
Marea majoritate a societăților comerciale multinaționale au, în medie, doar o persoană alocată cu normă întreagă care să acopere obligațiile fiscale, inclusiv TVA, în timp ce multe alte societăți nu au nicio  persoană alocată cu normă întreagă pentru taxe” afirmă Ramona Jurubiță, Partener și Lider al Departamentului Impozite Indirecte din KPMG România.