Potrivit Programului de guvernare al coaliţiei PNL-PSD-UDMR, pentru perioada 2021 – 2024, Codul Fiscal urmează a fi modificat. Mai exact, vor fi eliminate facilitățile de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru pensionarii români care încasează venituri din pensii care depăşesc 4.000 de lei.

Documentul prevede totodată și acordarea restituirilor de TVA şi a altor creanţe ale firmelor în raport cu bugetul numai după compensarea, potrivit prevederilor actuale ale Codului Fiscal, cu obligaţiile aceloraşi agenţi economici către buget

„Transpunerea imediată a prevederilor Iniţiativei la nivel global privind evitarea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, ceea ce va reduce substanţial evaziunea fiscală. Modificarea Codului Fiscal în sensul eliminării facilităţii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depăşesc 4.000 de lei.

Acordarea restituirilor de TVA şi a altor creanţe ale firmelor în raport cu bugetul numai după compensarea, potrivit prevederilor actuale ale Codului Fiscal, cu obligaţiile aceloraşi agenţi economici către buget”, se arată la capitolul fiscalitate.

Un alt aspect prevăzut în programul de guvernare îl reprezintă reducerea TVA pentru deşeurile colectate selectiv. Totodată, noul Guvern mai are în plan și adoptarea monedei euro reprezintă proiectul strategic de ţară pe termen mediu iar obiectivul principal este atingerea unui PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare de 80% din media UE27 până în 2024.

„După aderarea la Uniunea Europeană, considerăm că adoptarea monedei euro reprezintă proiectul strategic de ţară al României pe termen mediu. În acest sens, ne propunem ca documentele strategice fundamentate şi agreate în anul 2019 de toate instituţiile implicate – Planul Naţional de Adoptare a monedei Euro şi Raportul de Fundamentare a acestui plan – să fie updatate conform unei noi Foi de Parcurs adecvate realităţilor economice şi sociale postpandemice.

România va trece la moneda euro

Obiectivul principal al României îl reprezintă creşterea convergenţei reale cu economiile europene prin atingerea unui PIB pe locuitor la paritatea de cumpărare standard de 80% din media UE 27, la orizontul anului 2024″, se arată în document.

În programul de guvernare se mai regăsește și operaţionalizarea Băncii Naţionale de Dezvoltare. Noul Guvern își dorește înființarea Fondului Român de Investiţii, urmând ca cele două instituţii să fie ulterior integrate.

Totodată, Guvernul are în plan ca, pe termen mediu, datoria publică să nu depăşească pragul de 60% din PIB.

„Guvernul României va fi nevoit să susţină eforturile financiare necesare modernizării infrastructurii în următorii ani. Vom asigura un mix echilibrat de finanţare, de natură să asigure un buffer optim în Trezorerie precum şi reintrarea datoriei guvernamentale sub pragul de sustenabilitate pe termen mediu. Obiectivul strategic este acela ca, pe termen mediu, datoria publică să nu depăşească pragul de 60% din PIB (indicator de convergenţă nominală pentru trecerea la euro)”, se arată în document.

Sursa citată mai arată că Ministerul Finanţelor va avea în vedere o finanţare netă relativ echilibrată din surse interne şi externe. Mai exact, finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice  vor fi asigurate preponderent în monedă naţională, pentru a continua procesul de dezvoltare a pieţei interne, în paralel cu accesarea pieţelor externe de capital, în vederea asigurării unor surse robuste de finanţare.

În același timp, Ministerul Finanțelor va susţine dezvoltarea pieţei titlurilor de stat pentru populaţie, inclusiv prin automatizarea procesului de subscriere şi a plăţii dobânzilor şi rambursării principalului, precum şi prin analiza posibilităţii efectuării subscrierilor online, se mai arată în document.