Grigorescu este licenţiat în drept al Universităţii Bucureşti. Este, de asemenea, specializat la Joint Vienna Institute în proceduri de soluţionare a diferendelor în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, în colaborare cu Secretariatul OMC.

Are experienţă în domeniul administraţiei publice, atât în România, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Anterior, a ocupat timp de doi ani poziţia de director al AG Industrial Consult, societate specializată în consultanţă în domeniul politicilor publice. Din această postură a consiliat clienţi din domeniul privat, abordând, între altele, dosare din aria Politicii agricole comune a UE sau a Directivei REACH.

În perioada 2007-2011, Victor Vlad Grigorescu a fost secretar II în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă UE, secţia comercială, cu responsabilităţi în domeniul politicii comerciale comune a UE. Principalele responsablităţi au vizat politicile UE în domeniul comerţului cu produse industriale, instrumentelor de apărare comercială, măsuri antidumping şi antisubvenţie, Agenda de Dezvoltare Doha (Rules negotiations).

A reprezentat România în mai multe grupuri de lucru permanente la nivelul Comisiei Europene şi Consiliului UE, respectiv, Comitetul antidumping şi antisubvenţie.

Anterior detaşării la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE, începând cu anul 2004, Grigorescu a ocupat poziţia de expert UE în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Departamentul de Comerţ Exterior, partipând la negocierile de aderare a României la UE, mai ales capitolul 26 – Relaţii Externe sau acordul privind recunoaşterea reciprocă a denumirilor de origine şi indicaţii geografice pentru anumite produse agricole.

Începând cu 2006, a fost reprezentant al României în Comitetul 133 Oţel, ca invitat, în perioada de preaderare, iar apoi ca membru cu drepturi depline, după 1 ianuarie 2007. Înainte de a lucra în administraţia publică, a fost director de dezvoltare pentru o firma de comerţ cu produse textile şi alte produse industriale, principalele responsabilităţi vizând business development, planificare financiară, previziuni şi bugete, cat si management de proiect pentru deschiderea unităţilor de retail în Bucureşti.

În prezent , Victor Vlad Grigorescu este membru în Consiliul de Administraţie al companiei Electrica.