Ajutoarele pot fi acordate până la 31 decembrie 2011 și vor lua forma unor subvenții directe. Această schemă face parte din Cadrul temporar pentru măsuri de ajutoare de stat destinate să sprijine accesul la finanțare în contextul crizei financiare și economice actuale, adoptat de Comisie în decembrie 2010 pentru a permite statelor membre să acorde ajutoare în sumă limitată producătorilor agricoli primari. Se oferă ajutoare sub formă de subvenții directe, în sumă de până la 15.000 de euro pe fermier, calculate pe baza unor parametri tehnici (suma pe hectar și unitate animal viu).
Schema este accesibilă tuturor fermierilor din toate sub-sectoarele producției agricole primare, cu condiția ca aceștia să nu fi fost deja în dificultate la 1 iulie 2008, anterior declanșării crizei, și este limitată în timp până la 31 decembrie 2011.
Comisia a autorizat deja în luna februarie, ca parte a Cadrului temporar de criză, o schemă de credite subvenționate pentru fermieri, cu un buget de 120 milioane de lei (aproximativ 30 milioane de euro).