Potrivit datelor Minisetrului Economiei, din suma totală, peste 1,3 miliarde euro au reprezentat exporturile româneşti în Bulgaria, iar importurile au depăşit 1,4 miliarde euro.
Evoluţia pozitivă a comerţului bilateral se menţine şi în 2011. La  sfârşitul lunii iunie, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de peste 1,46 miliarde euro, din care exportul a reprezentat 774,4 milioane.euro, iar importul 690,6 milioane euro, cu un sold pozitiv al balanţei comerciale de +83,8 milioane euro. Pe ansamblu, schimburile comerciale bilaterale au înregistrat o creştere cu 24,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.
Cu o pondere de 3,5% in totalul exporturilor româneşti, Bulgaria se situează pe locul 7 în clasamentul ţărilor partenere.
Conform datelor de la  Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la 31.07.2011 erau înregistrate în România 1.353 societăţi comerciale cu capital bulgar, reprezentând 0,77% din numărul total de companii cu participare străină la capitalul social. Valoarea totală a capitalului investit a fost de 47,54 milioane euro (locul 34 în clasamentul pe ţări).
În ultima perioadă se constată o prezenţă din ce în ce mai activă a firmelor româneşti în Bulgaria, în special în zonele Sofia, Ruse, Plovdiv şi Varna.