Infracţiunile reţinute în acest dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, conflict de interese, spălare a banilor şi fals în declaraţii.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, au fost trimişi în judecată Gheorghe Dobre (primarul comunei Nana), Tudoriţa Niculae (secretar în cadrul Primăriei Nana), Florian Decu, Marius Gelu Neagu, Marian Dobre, Simona Alina Preda, toţi funcţionari în cadrul Primăriei Nana.

De asemenea, au fost trimişi în judecată Vasilica Preda (contabil), Domnica Enciu, Daniela Negoiţă, Nicolae Tudorache (casier în cadrul Primăriei Nana), Georgică Stolea.

În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, în perioada 2005 – 2010, Tudoriţa Niculae, Florian Decu, Marius Gelu Neagu şi Marian Dobre, precum şi fostul primar al comunei Nana, Dumitru Budeşteanu (în prezent decedat), au iniţiat, constituit şi sprijinit un grup infracţional organizat, care a avut ca scop retrocedarea de terenuri agricole prin eludarea dispoziţiilor Legii fondului funciar şi a celorlalte reglementări în domeniu.

În timp, la grupul infracţional au aderat inculpaţii Simona Alina Preda, Gheorghe Dobre, Vasilica Preda, Domnica Enciu şi Daniela Negoiţă.

Faptele care au constituit obiectul cercetărilor în acest dosar vizează un număr de 128 cereri de retrocedare de terenuri agricole, toate soluţionate de Comisia Nana în perioada mai 2006 – decembrie 2010.

Procurorii arată că aproximativ 44% din cererile de revendicare erau formulate în numele inculpaţilor, soţiilor sau soţilor, părinţilor, bunicilor acestora sau în numele altor rude sau afini.

Astfel, contrar dispoziţiilor legale care prevăd că cererea se depune personal sau prin mandatar, membrii grupului au săvârşit diverse manopere frauduloase, precum completarea ori falsificarea cererilor în modalitatea contrafacerii semnăturii titularului ori prin antedatare.

De asemenea, aceştia au scris, au acceptat depunerea şi au înregistrat retroactiv în registrul special de fond funciar cereri care au fost depuse peste termenul de decădere prevăzut de legislaţia în domeniu, cereri despre care s-a stabilit că nu au fost semnate de titulari.

Mai mult, din probatoriul administrat în cauză s-a stabilit că cererile nu cuprindeau toate datele şi elementele necesare, soluţionarea lor făcându-se în lipsa actelor prevăzute de lege (certificatul de deces al autorului terenului revendicat, certificatul de moştenitor sau declaraţia pe proprie răspundere).

Soluţiile adoptate de Comisia de fond funciar Nana au fost determinate de săvârşirea de către unii inculpaţi de acţiuni sau inacţiuni care au avut ca rezultat îndeplinirea în mod defectuos ori neîndeplinirea atribuţiilor legale, acestea având ca scop obţinerea unor foloase necuvenite constând în dobândirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri pe numele lor sau pe numele altor persoane.

Infracţiunile de abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu reţinute în sarcina inculpaţilor au avut ca rezultat producerea unei pagube în dauna domeniului privat al statului în cuantum de 3.076.949 lei.

În scopul recuperării pagubei, s-a dispus instituirea sechestrului penal asigurător asupra terenurilor dobândite prin săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor.

Totodată, în vederea confiscării bunurilor provenite din săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, s-a instituit măsura sechestrului penal asiguratoriu asupra unor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor. AGERPRES