Zvonuri despre intenţiile autorităţilor maghiare de a sprijini achiziţionarea de terenuri agricole în România de către cetăţii Ungariei circulă de câteva luni bune, pe fondul liberalizării pieţei funciare de la 1 ianuarie 2014. Acum, un oficial maghiar a dat detalii despre o întreagă strategie a autorităţilor de la Budapesta în acest sens. Ataşatul pe probleme de agricultură din cadrul Ambasadei Ungariei de la Bucureşti, Szabo Jozsef Andor, a declarat că Guvernul de la Budapesta are o strategie cu privire la achiziţionare a terenurilor agricole din Ardeal de către cetăţenii maghiari.

Programul autorităţilor de la Budapesta nu esta deocamdată finalizat. Oficialul ungur a precizat, pentru publicaţia Szekelyhon, că strategia prevede ca cetăţenii maghiari să cumpere teren agricol din Ardeal. Ulterior, un funcţionar maghiar se va deplasa la faţa locului, unde va face o evaluare a terenului şi va face o ofertă cumpărătorului. Dacă acesta va accepta, atunci va încheia un contract cu statul maghiar, în baza căruia va beneficia de renta viageră, iar terenul agricol şi dreptul de folosinţă vor rămâne pe numele lui pe durata vieţii.

Terenurile care vor intra astfel în sfera autorităţile maghiare vor fi date spre exploatare unor tineri care nu deţin suprafeţe agricole, dar care sunt dornici să îl lucreze, a mai explicat ataşatul pe probleme de agricultură din cadrul Ambasadei Ungariei de la Bucureşti.

De la 1 ianuarie 2014, România a liberalizat piaţa funciară, conform angajamentelor asumate la aderarea la Uniunea Europeană. Astfel, cetăţenii români, cetăţenii altui stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau persoanele juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la acordul privind spaţiul Economic European (ASEE) vor cumpăra direct terenuri agricole în România.

Spre comparaţie, în Ungaria va intra în vigoare în luna mai o lege care nu le va permite străinilor să cumpere mai mult de un hectar de teren agricol. În plus, cumpărătorii trebuie să aibă studii în agricultură sau silvicultură sau sădemonstreze că au avut activităţi agricole în ultimii trei ani pe teritoriul maghiar sau că deţin mai mult de 25% din cooperative agricole înscrise în Ungaria.