Declaraţia trebuie depusă de persoanele fizice care au avut anul trecut venituri din: activităţi independente (venituri comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, silvicultură şi piscicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Totodată, ANAF arată că nu trebuie să depună declaraţia de venit cei care re au realizat: – venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția celor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate sau

– venituri din activități independente, a căror impunere este finală

– venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii

– salarii şi venituri asimilate salariilor

– dobânzi

– pensii

– activităţi agricole a căror impunere este finală

– transferul proprietăţilor imobiliare

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format de hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line dacă dispun de un certificat digital calificat.

Depunerea formularului, după data de 26 mai 2014, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.