Potrivit unei Hotărâri de Guvern prin care Executivul a modificat şi completat HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, reglementările se vor aplica pentru contractele încheiate începând cu 1 ianuarie 2012.
“Hotărârea are în vedere două obiective: pe de-o parte, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare prin faptul că TVA devine eligibilă, deci poate fi suportată din fondurile comunitare. Pe de altă parte, are un efect pozitiv asupra beneficiarilor care astfel vor putea să-şi deducă această cheltuială, care va fi suportată din fonduri UE”, a afirmat ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban.
El a precizat că noile prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012. În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a acestei Hotărâri, vor fi emise instrucţiuni  de aplicare la nivelul autorităţilor de management.
Ministrul Leonard Orban a menţionat că vor fi permise unele exceptări de la aplicarea noii reglementări, bazate pe analizele efectuate de fiecare dintre autorităţile care gestionează fonduri comunitare. Ministrul a explicat că în momentul în care TVA-ul devine eligibilă, vor putea fi finanţate mai puţine proiecte din fonduri comunitare.
“Din acest motiv, fiecare autoritate de management îşi va face o analiză proprie şi vom supune aprobării Guvernului, dacă este cazul, exceptări de la aplicarea acestei Hotărâri de Guvern: fie că vorbim de exceptarea în întregime a unor  programe operaţionale sau doar a unor părţi din acestea”, a declarat ministrul Afacerilor Europene, care a adăugat că toate statele membre au luat decizii privind declararea TVA drept cheltuială eligibilă.