Potrivit Biroului de Presă al  Guvernului, „proiectul de lege oferă un temei legal, clar şi complet în vederea înfiinţării unor tribunale specializate, în special a unui Tribunal specializat în domeniile societăţi, registrul comerţului, concurenţă neloială şi insolvenţă la nivelul municipiului Bucureşti, ceea ce va asigura atât specializarea judecătorilor, cât şi o mai mare celeritate a judecării cauzelor în domenii sensibile”.

Un nou pod peste Jiu

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie publică „Podul rutier la Arginteşti peste Jiu, pe DN 6 km 268+371”, judeţul Mehedinţi.  Conform Hotărârii adoptate de Guvern, valoarea totală a investiţiei este de 13.428 mii lei, iar finanţarea se va realiza de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS, capitolul 84.01.”Transporturi”, Titlul 56 ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”

Două memorandumuri cu Turcia

Tot în şedinţa de azi Guvernul a doptat un Memorandum privind aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” de la Bucureşti. De asemenea, a fost adoptat Memorandumul privind  aprobarea negocierii şi semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind împiedicarea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale.