Programul SOCRATES II, finantat de Comisia Europeana, prevede o serie de reguli, responsabilitati si drepturi care revin atat institutiilor de invatamant superior, cat si studentilor beneficiari. Astfel, orice facultate sau colegiu din cadrul ASE are obligatia de a isi stabili propriile contacte universitare cu parteneri din tari comunitare si, de asemenea, are dreptul de a beneficia, autonom, de rezultatele acordurilor semnate. Din acest motiv, ASE nu redistribuie suporturile financiare SOCRATES/ERASMUS intre facultati. In ceea ce priveste procedura de operare a Programului SOCRATES II, ea poate fi sintetizata, conform regulilor impuse de Comisia Europeana, astfel: anual, Comisia Europeana aloca, in functie de contractele incheiate intre partenerii universitari europeni, o suma aferenta unui anumit numar de suporturi financiare pentru facilitarea schimburilor reciproce de studenti.
Drept consecinta, studentii ERASMUS au obligatia de a isi asigura, prin efort propriu, din surse extracomunitare (sponsorizari, finantari din partea familiei si/sau a rudelor etc.), resursele financiare necesare acoperirii cuantumului minimal de aproximativ 400 euro – pentru subzistenta – si cheltuielilor de transport intern si international. Este interzisa obtinerea unei duble finantari comunitare. De suporturile financiare SOCRATES/ERASMUS studentii au dreptul sa beneficieze o singura data in viata. Etapele derularii procesului de selectie sunt:
· 1 noiembrie – inaintarea catre Comisia Europeana a Contractului Institutional al ASE;
· 15 iunie – efectuarea de catre fiecare facultate a selectiei viitorilor studenti ERASMUS, pe baza unor criterii standard de eligibilitate.
· 30 iulie – anuntarea rezultatelor selectiei efectuate de Comisia Europeana;
· 30 septembrie (data de principiu) – deschiderea finantarii. In situatia in care, pana la data plecarii la studii a studentilor admisi, nu s-au primit inca fondurile/suporturile financiare din partea Comisiei Europene, acestia au obligatia de a isi suporta, exclusiv din resurse proprii, sumele aferente sejurului in strainatate. Ulterior, o data cu deschiderea finantarii, studentii ERASMUS isi vor putea primi drepturile banesti, conform conditiilor stipulate in cadrul contractelor semnate cu facultatea de apartenenta.
· fiecare facultate are obligatia de a recunoaste si de a echivala, la intoarcerea bursierilor sai SOCRATES/ERASMUS, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia, rezultatele (notele/unitatile de credit) obtinute de studenti.
· Inainte de plecarea la universitatea de destinatie, fiecare student are obligatia de a semna un contract cu facultatea de origine si ASE, unde sunt stipulate obligatiile si drepturile fiecarei parti. In situatia neindeplinirii, integral, de catre studentii Erasmus, a obligatiilor contractuale asumate, acestia vor restitui catre ASE sumele acordate ca suporturi financiare.
Mai multe informatii privind regulamentul de functionare a acordarii finantarilor se pot obtine la sala 1417, Biroul SOCRATES al ASE.    

Universitati partenere ale ASE in programul Socrates II, 2002-2003

Universitatea    Facultatea din cadrul ASE    nr.locuri
Spania:
Universidad De Alicante    Management    3
Universidad De Murcia    Management, Comert    3, 3
Universidad De Barcelona    Management    3
Universidad Autonoma De Barcelona    Management    3
Universidad De Cantabria    REI, Management    2
Universidad Carlos III    Administratie publica    2    
Portugalia:
Instituto Superior De Linguas E Administracao Em Braganca    Management    3
Universidade Do Porto    Management    12
Portugese Institute Of Marketing Management    Management, SELS    3, 3
Franta:
UniversitA