Potrivit unui comunicat propriu, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA va supune aprobării acţionarilor săi, în cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 22 august 2014, Strategia de continuare a Proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă, conform solicitării Departamentului pentru Energie de completare a ordinii de zi a AGEA.

Strategia prevede într-o primă etapa iniţierea, derularea şi finalizarea de către SNN a unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat (IP) în vederea constituirii unei societăţi, respectiv un joint-venture. Societatea va fi constituită între SNN şi unul sau mai mulţi investitori privaţi, valoarea investiţiei SNN în EnergoNuclear fiind transferată companiei nou înfiinţate.

Societatea este premergătoare unei companii de tip IPP (Producător independent de energie).

Iniţial, noua societate de proiect va fi constituită din aportul exclusiv în numerar al SNN şi al investitorului privat selectat, corespunzător unei cote de 49%, respectiv 51%. Contribuţia în numerar a SNN va fi iniţial de maximum 2 milioane de euro. Capitalul social minim al proiectului va fi dimensionat astfel încât să permită contribuţia integrală în natura a SNN şi a statului român la proiect, plus alte aporturi în numerar iniţiale şi ulterioare, însă contribuţia investitorului privat nu va reprezenta mai puţin de 51%.

Statul român deţine dreptul de a contribui în natură şi/sau numerar, cu respectarea procentului minim de deţinere al IP de 51%.

'Având în vedere angajamentul asumat de proprietarul de tehnologie nucleară de tip CANDU şi statul român în faţa Comisiei Europene, în timpul analizei Proiectului în baza art. 41 al Tratatului EURATOM, o cerinţă importantă pentru investitori vizează capabilitatea de a asigura construcţia Proiectului utilizând tehnologia CANDU 6 şi de a garanta nivelul de securitate nucleară angajat de către proprietarul tehnologiei CANDU 6 şi de statul român în timpul procesului de obţinere a opiniei Comisiei Europene', se menţionează în comunicat.

Noua Strategie de continuare a Proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă are în vedere asigurarea obiectivelor energetice strategice pentru România pe termen lung, la cele mai mici costuri pentru consumatori, în condiţiile disponibilităţii tuturor resurselor aferente necesare şi cu respectarea cerinţelor de mediu (ţinta de decarbonizare) stabilite de Comisia Europeană.

'Creşterea capacităţii energetice a centralei de la Cernavodă cu încă două unităţi a fost identificată de statul român ca fiind soluţia optimă de acoperire a deficitului de capacitate după anul 2020, aşadar decizia de dezvoltare a proiectului prin procedura de tip Green/Brown Field are în vedere demararea cu celeritate a acţiunilor prevăzute în Strategie şi reducerea costurilor de investiţie cauzate de întârzierile în procesul de dezvoltare a Proiectului', se mai spune în comunicat.

Strategia de continuare a Proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă va fi pusă la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 11 august, pe pagina de Internet a SNN.

Compania Ernst & Young va acorda consultanţă financiară Nuclearelectrica pentru proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă în cadrul unui contract în valoare de 205.000 euro, fără TVA, potrivit unui anunţ de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice /SEAP/.

La începutul lunii iulie, ministrul Economiei, Constantin Niţă, declara, într-un interviu pentru Bloomberg, că România speră să ajungă la un acord cu firma China General Nuclear Power Holding Corp. cu privire la construcţia a două noi reactoare la centrala nucleară de la Cernavodă, cel mai târziu până în primăvara lui 2015.

AGERPRES