Datele publicate la începutul lunii septembrie de Statistică indicau un avans al PIB de 1,6% comparativ cu trimestrul I din 2017, în termeni reali, şi de 5,9% (pe seria brută) faţă de acelaşi trimestru din anul 2016.

Potrivit cifrelor publicate marţi, pe serie ajustată sezonier, faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, produsul intern brut a  înregistrat o creştere cu 5,9% (5,7% în septembrie).

"Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2017, nefiind, însă, înregistrate diferenţe semnificative faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 218 din 5 septembrie 2017", precizează INS.

În primele şase luni ale acestui an, avansul economiei româneşti a fost de 5,9% pe serie brută şi de 5,8% pe seria ajustată sezonier. Datele publicate în septembrie arătau că produsul intern brut a crescut cu 5,8%, pe seria brută, în primele şase luni ale anului în curs, comparativ cu perioada similară din 2016, şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier.

Pe date ajustate sezonier, produsul intern brut estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de aproximativ 208,6 miliarde de lei preţuri curente, iar pentru semestrul I 2017 a fost de 413,1 miliarde de lei preţuri curente.

Pe serie brută, produsul intern brut estimat pentru al doilea trimestru din acest an a fost de 197,5 miliarde de lei preţuri curente, iar pentru semestrul I 2017 a fost de 361,7 miliarde de lei preţuri curente.

Cea mai semnificativă contribuţie la creşterea PIB a avut-o consumul final (5,2%, în scădere uşoară faţă de datele publicate în septembrie care indicau o contribuţie de 5,4%).

"Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul II 2017, dinamica PIB s-a majorat cu 0,2 puncte procentuale iar cea a valorii adăugate brute cu 0,3 puncte procentuale; volumul impozitelor nete pe produs s-a redus cu 0,6 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în: Construcţii (+4,7 puncte procentuale); administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+0,3 puncte procentuale)", se arată în comunicatul INS.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat formarea brută de capital fix (investiţiile, n.r.), de la +0,6% la 0,0%, ca urmare a reducerii volumului său de la

102,4% la 100,2%; importul de bunuri şi servicii, de la +4,3% la +4,9%, ca urmare a creşterii volumului său de la 109,5% la 111,0%; exportul de bunuri şi servicii de la +2,9% la +4,3%, ca urmare a creşterii volumului său de la 106,6% la 109,8%.