În luna februarie 2011, comparativ cu luna februarie a anului 2010, atât sosirile, cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o creştere cu 14,1 %, respectiv cu 16,2%.

Comparativ cu luna februarie 2010, în luna februarie 2011 s-au înregistrat scăderi la punctele de frontieră atât la sosirile vizitatorilor străini, cu 3,8%, cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români, cu 3,9%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada ianuarie – februarie 2011 au însumat 716.700 de persoane, în creştere cu 13,8% faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului precedent. Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în primele două luni ale anului 2011, 79% din numărul total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 21% din numărul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din perioada ianuarie-februarie 2010.

Sosirile în hoteluri deţin în perioada ianuarie – februarie 2011 o pondere de 76% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în creştere cu 13,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în primele două luni ale acestui an însumat 1,450 milioane, în creştere cu 13,9% faţă de cele din perioada corespunzătoare a anului trecut.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în perioada ianuarie – februarie 2011, 78,6% din numărul total de înnoptări, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 21,4%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în primele două luni ale anului 2011 a fost de 17,8% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada ianuarie – februarie 2011 s-au înregistrat
la hoteluri (20,7%) şi la moteluri(14,7%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada ianuarie – februarie 2011 de 878.300, în scădere cu 2,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa, în proporţie de 95,6%. Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 58,7% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria – 37,1%, Bulgaria – 22%, Italia – 8,5%, Germania – 7,5% şi Austria – 3,9%.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în primele două luni din 2011 de 1,533 milioane, în scădere cu 6,6%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 71,8% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2011 au însumat 366.900, în creştere cu 14,1% faţă de cele din luna februarie 2010. Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în luna februarie 2011, 79,3% din numărul total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 20,7% din numărul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din luna februarie 2010.

Sosirile în hoteluri deţin în luna februarie 2011 o pondere de 76,7% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în creştere cu 14% faţă de luna februarie 2010.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2011 au însumat 749.200, în creştere cu 16,2% faţă de cele din luna februarie 2010. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în luna februarie 2011, 79,5% din numărul total de înnoptări, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 20,5%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna februarie 2011 a fost de 19,1% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de luna februarie 2010. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna februarie 2011 s-au înregistrat la hoteluri (22,5%) şi la pensiuni turistice (15%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna februarie 2011 de 411.100, în scădere cu 3,8% faţă de luna februarie 2010. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa, în proporţie de 95,5%. Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 62,2% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria – 36,6%, Bulgaria – 21,4%, Italia – 8,4%, Germania – 7,9% şi Polonia – 3,6%.

Plecările vizitatorilor români în străinătate înregistrate la punctele de frontieră au fost, în luna februarie 2011, de 676.700, în scădere cu 3,9%, comparativ cu luna februarie 2010. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 71,2% din numărul total de plecări.
SURSA: Agerpres