Curtea de Conturi a efectuat acţiuni de control la sediile centrale ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare RA şi a Societăţii Naţionale „Îmbunătăţiri Funciare” SA, precum şi la 38 de sucursale teritoriale care funcţionează în subordinea acestora. Neregulile constate au diminuat încasările la buget cu peste 40 milioane lei.
Inspectorii au constatat nereguli legate de nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor privind drepturile salariale, de decontarea bunurilor achiziționate, a serviciilor prestate şi a cheltuielilor de capital. În plus, s-a constatat diminuarea veniturilor proprii ale ANIF cu 420.000 lei, ca urmare a neîncasării garanţiei de participare la o licitaţie, constituită de ofertantul SC PETROM SA. Reprezenanţii Curţii de Conturi au dispus prin decizie recuperarea cheltuielilor nelegale.
Potrivit documentului, bugetul de stat a fost prejudiciat de cele două societăţi cu 65.000 lei reprezentând impozit pe profit în sumă de 29 mii lei şi TVA în sumă de 36 mii lei, iar bugetele locale au fost diminuate cu peste 2,7 milioane lei.
La Sucursala ANIF Moldova de Sud Galaţi s-a constatat că nu au fost iniţiate măsurile legale pentru recuperarea furturilor de masă lemnoasă estimate la 215.000 lei, pentru care unitatea avea contract de pază cu firmă specializată. Tot nelegat s-a plătit şi s-a inclus pe cheltuieli la ANIF, sucursala Dunăre Olt judeţul Dolj,  906.000 lei reprezentând penalităţi calculate şi facturate de furnizorul de energie electrică CEZ Vânzare SA pentru nedecontarea la termen a energiei electrice livrate în perioada 2008-2009, cu toate că nu a existat nici un contract încheiat care să justifice cuantumul şi valoarea acestora.
“Nerecuperarea creanţelor în cadrul termenului legal de prescripţie a generat un prejudiciu de 565.000 lei, pentru care au fost calculate foloase nerealizate în sumă de 8.000 lei. Abaterile au fost identificate la SNIF (sucursalele: Mureş Criş-Arad, Dobrogea Litoral – Constanţa, Olt Superior-Covasna, Siret-Galaţi, Oltenia Vest-Mehedinţi, Someş-Sălaj, Bucovina-Suceava, Dobrogea Deltă-Tulcea, Moldova-Vaslui)”, se arată în raportul Curţii.
În plus, la mai multe sucursale ANIF “nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi încasate penalităţi în sumă de 1.616.000 lei pentru neachitarea în termen de către clienţi a facturilor emise de regie, în baza contractelor încheiate”. Tot la ANIF s-a înregistrat diminuarea patrimoniului cu 23,8 milioane lei reprezentând furturi, distrugeri şi descompletări ale instalaţiilor pentru irigaţii, fără a se lua măsuri legale de evidenţiere şi recuperare. O pagubă de 2,56 milioane lei a fost produsă prin necalcularea, nefacturarea şi neevidenţierea unor venituri, prin neactualizarea tarifelor aferente utilajelor şi construcţiilor închiriate  şi prin provizioane neanulate.
Pentru neregulile constate, inspectorii Curţii de Conuri au încheiat 11 procese-verbale la ANIF şi 28 la SNIF. “În vederea înlăturării abaterilor constatate la ANIF au fost emise şase decizii cu un număr de 39 măsuri, iar la SNIF au fost emise 23 decizii cu un număr de 158 măsuri”, potrivit documentului.