Documentul publicat astăzi este bilanţul financiar consolidat al Sfântului Scaun, potrivit căruia 2014 a fost 'un an de tranziţie spre noile politici de supraveghere financiară bazate pe principiile internaţionale de contabilitate pentru sectorul public'. Raportul oferă o imagine clară a situaţie financiare a principalelor două entităţi ale Vaticanului: Sfântul Scaun, administraţia centrală a Bisericii Catolice, şi guvernul Cetăţii Vaticanului, teritoriul suveran unde se află domiciliul Papei.

Potrivit documentelor financiare publicate joi, Sfântul Scaun a înregistrat în 2014 un deficit de 25,621 milioane de euro, comparativ cu un deficit de 24,471 milioane de euro în 2013. Cu toate acestea, Vaticanul a sugerat că în cazul în care acelaşi principii contabile aplicate în 2014 ar fi fost aplicate şi în 2013, deficitul de anul trecut ar fi fost unul de 37,2 milioane de euro.

Principala sursă de venit în 2014 au fost cele 50 de milioane de euro venite de la Banca Vaticanului – Istituto per le Opere di Religione (IOR), la care s-au adăugat cele 21 de milioane de euro provenite de la biserici şi donaţii ale credincioşilor. Patrimoniul net al Vaticanului a crescut cu 939 milioane de euro, datorită ajustărilor efectuate pentru a include toate activele şi pasivele pentru anul curent.

Ca şi în anii precedenţi, principalele cheltuieli ale Sfântului Scaun au fost cele cu personalul, care în 2014 s-au ridicat al 126,6 milioane de euro pentru cei 2.880 de angajaţi distribuiţi în 64 de entităţi care compun sediul Bisericii Catolice.

În schimb, guvernul Cetăţii Vaticanului, care gestionează Muzeul Vaticanului, a raportat pentru 2014 un surplus de 63,5 milioane de euro, în creştere faţă de 33 milioane de euro în 2013. Aproximativ 1.930 de persoane erau angajate de guvernul Cetăţii Vaticanului în 2014.

SURSA: Agerpres