La achitarea tarifului de utilizare se va elibera clientului un tichet (voucher) emis din terminal (care atestă înregistrarea în baza de date a CNADNR a rovinietei electronice valide) şi factura emisă în sistem informatizat de oficiul poştal.                        

Procedura modernă „E-Rovinieta” permite atât emitera rovinietelor pentru un singur vehicul, cât şi emiterea multiplă, pentru mai multe vehicule, utilizând o funcţionalitate de tip coş de cumpărături, disponibilă în 47 de oficii poştale la nivel naţional.

Achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietelor electronice poate fi făcută pentru oricare dintre perioadele de valabilitate: o zi (cu excepţia autoturismelor şi vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone); 7 zile, 30 zile, 90 zile sau 12 luni. Tariful de utilizare se încasează cu cel mult 30 de zile anterior datei de începere a valabilităţii rovinietelor.

Tariful de utilizare se încasează numai pentru autovehiculele înmatriculate definitiv sau temporar, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Pentru vehiculele înregistrate şi autorizate provizoriu sau pentru probe NU se încasează tariful de utilizare.