Guvernul a adoptat în şedinţa de ieri, la propunerea Ministerului Turismului, o Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă. Ministrul Elena Udrea a declarat că, din punct de vedere al Ministerului Turismului, sunt întrunite toate condiţiile pentru ca românii să poată beneficia de tichetele de vacanţă cu ocazia sărbătorilor de Paşte.

Conform acestor norme, pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă constă în servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear şi agrement. Includerea serviciului de cazare în pachetul minimal este obligatorie. Angajaţii pot obţine, pe baza tichetelor de vacanţă, servicii turistice de la societăţi care deţin licenţă turistică, valabilă în cazul agenţiilor de turism, şi respectiv certificat de clasificare, valabil în cazul structurilor de primire turistică.

Angajatorii care au obţinut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, vor stabili, împreună cu organizaţiile sindicale sau cu reprezentanţii angajaţilor, reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanţă. Regulile se referă la numărul beneficiarilor, la categoriile de beneficiari şi la nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor de tichete de vacanţă, în funcţie de posibilităţile financiare ale angajatorilor. Beneficiarii primesc tichete de vacanţă nominale, fiind singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze. Respectivele tichete, cu o valoare nominală imprimată, vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

Potrivit Hotărârii adoptate ieri de Guvern, unităţile emitente ale tichetelor de vacanţă sunt acele societăţi comerciale care sunt autorizate de către Ministerul Finanţelor Publice pentru asemenea activităţi. Unităţile emitente încheie contracte de prestări servicii atît cu angajatorii, cât şi cu unităţile autorizate de Ministerul Turismului pentru servicii turistice. „Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă nu introduc niciun fel de discriminări, permitând astfel dezvoltarea unei pieţe turistice competitive şi creşterea calităţii serviciilor în turismul românesc”, susţine Elena Udrea, ministrul turismului.