Executivul comunitar a prezentat astăzi comunicarea privind „Politica industrială: consolidarea competitivității ”, care se referă în mod special la performanțele statelor membre în ceea ce privește competitivitatea industrială. De asemenea, au fost date publicității și următoarele concluzii ale unor rapoarte, care au stat la baza analizelor Bruxelles-ului:
• Productivitatea forței de muncă (pe lucrător angajat în industria prelucrătoare): rata productivității este peste media UE în Irlanda, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Belgia, Luxemburg și Suedia, în timp ce este mai mică decât media în Slovacia, Polonia, Slovenia, Cipru, Ungaria, Republica Cehă, Portugalia, Estonia, Lituania, România, Letonia și Bulgaria.

• UE are mai puține întreprinderi nou-create inovatoare: întreprinderile din UE au o performanță mai slabă în ceea ce privește aplicațiile și comercializarea cercetării și inovării față de SUA și Japonia. Procentul de întreprinderi inovatoare din numărul total al întreprinderilor este deosebit de ridicat în Luxemburg, Germania, Belgia și Portugalia, în timp ce este scăzut în Ungaria, Polonia, Letonia și Lituania.

• Industria este din ce în ce mai interconectată cu serviciile: în mod special serviciile pentru întreprinderi cu grad ridicat de cunoștințe sunt din ce în ce mai utilizate de industrie ca intrări directe și indirecte, reprezentând până la 9 % din exporturile UE-12 și 18 % din cele ale UE-15.

• Industria UE își îmbunătățește eficiența de utilizare a materiilor prime: aceasta utilizează din ce în ce mai mult materiale reciclate și înlocuitoare inovatoare, dar accesibilitatea și prețurile abordabile ale materiilor prime neenergetice sunt esențiale pentru competitivitatea mai multor industrii prelucrătoare cu utilizare intensivă a materiilor prime din UE.

• Eficiența industrială: UE este în frunte în multe cazuri, în general înaintea SUA și reduce decalajul cu Japonia. Cu toate acestea, există diferențe semnificative între performanțele statelor membre și între sectoarele industriale din UE.

• Caracterul favorabil pentru întreprinderi al reglementării guvernamentale: grupul de țări unde întreprinderile sunt mai puțin împovărate include Luxemburg, Finlanda, Estonia, Cipru, Danemarca și Suedia, în timp ce întreprinderile se declară cel mai nemulțumite în Belgia, Portugalia, Grecia, Ungaria și Italia.