Potrivit actului normativ, se amână până la data de 1 ianuarie 2017 termenul până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate. 

Iniţial, comisiile de fond funciar aveau obligaţia să soluţioneze cererile de retrocedare a terenurilor confiscate de regimul comunist până la 1 ianuarie 2016, se arată în comunicatul citat. 

''Prin impunerea unor termene fixe, Legea nr. 165/ 2013 a urmărit să asigure finalizarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari, având în vedere că acest proces a început în anul 1991. Prin art. 5 al legii au fost constituite comisii locale pentru inventarierea terenurilor, având scopul de a identifica suprafeţele care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială. Până în prezent, procesul de inventariere a fost realizat în proporţie de 98% şi a condus, în multe localităţi din ţară, la identificarea a numeroase suprafeţe, aflate în rezerva locală sau în proprietatea statului, care pot fi atribuite foştilor proprietari'', se arată în comunicatul Executivului. 

De asemenea, actul normativ prelungeşte cu un an, până la 1 ianuarie 2017, termenul de la care terenurile puse la dispoziţia comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foştilor proprietari, vor trece, de drept, în Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile, administrat de Agenţia Domeniilor Statului, şi vor fi afectate valorificării punctelor potrivit Legii nr. 165/ 2013. 

''Această măsură a fost luată, iniţial, cu scopul de a determina comisiile de fond funciar să finalizeze procesul de restituire în natură şi avea ca termen data de 1 ianuarie 2016. Terenurile care vor trece de la autorităţile locale la Fondul naţional vor fi afectate exclusiv valorificării punctelor acordate potrivit legii'', se mai arată în comunicatul Guvernului. 

Totodată, Executivul subliniază că dacă nu ar fi fost prelungit termenul, de la 1 ianuarie 2016 la 1 ianuarie 2017, terenuri aflate în prezent la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar, chiar şi fostele amplasamente ale cetăţenilor sau terenuri acordate prin hotărâri judecătoreşti, ar trece, în mod automat, în Fondul naţional. 

''În această situaţie, terenurile pe care anumite persoane sunt îndreptăţite să le primească ar face obiectul licitaţiilor la care pot participa exclusiv deţinătorii de puncte. Prorogarea termenului are, astfel, rolul de a preîntâmpina o situaţie, contrară ordinii juridice şi scopului avut în vedere de legile restituirii'', se adaugă în comunicat. 

O altă prevedere se referă la amânarea, pentru data de 1 ianuarie 2017, a termenului de la care foştii proprietari vor putea valorifica punctele, prin participarea la licitaţiile naţionale, în cadrul cărora se vor putea achiziţiona imobile din Fondul naţional. Anterior, termenul era stabilit pentru 1 ianuarie 2016. 

''Prelungirea acestui termen a fost necesară întrucât din cauza întârzierilor în procesul de inventariere, Fondul naţional nu corespunde, în acest moment, ca structură a terenurilor care îl compun, nici la nivel teritorial, nici la nivel valoric, scopului avut în vedere de lege. Prorogarea termenului vine şi în întâmpinarea cererilor formulate de asociaţiile foştilor proprietari, motivate de faptul că la 1 ianuarie 2016 ar exista un număr foarte mic de deţinători de puncte, raportat la numărul mare de persoane care aşteaptă această măsură compensatorie'', se mai afirmă în comunicatul citat. 

Guvernul precizează că măsurile adoptate prin ordonanţa de urgenţă au rolul de a evita apariţia unor blocaje în procesul de restituire, ceea ce ar putea afecta activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de punere în posesie şi de emitere a titlurilor de proprietate către foştii proprietari. 

 AGERPRES