Noul Cod civil oferă drepturi suplimentare împrumutaţilor din România, chiar dacă acestea sunt mai la îndemână firmelor, având în vedere accesul acestora la consultanţa de specialitate. În esenţă, dificultăţile în executarea contractului de credit pot fi înlăturate prin teoria impreviziunii, expres reglementată în legislaţie de la 1 octombrie 2011. Astfel, pe baza acestei noţiuni, instanţa poate dispune renegocierea contractului de credit – inclusiv recalcularea ratelor şi acordarea unui termen de graţie, astfel încât contractul să poată fi executat – şi chiar suspendarea lui pe o perioadă de unu-trei ani.
Teoria impreviziunii putea fi invocată şi înainte de 1 octombrie 2011, fiind o mai veche creaţie doctrinară. De anul trecut însă, aceasta este în mod expres reglementată, gradul de subiectivism în aplicarea ei fiind mult redus, prin stabilirea unor condiţii şi criterii clare“, spune Beatrice Onica Jarka, avocat partener la Cunescu, Balaciu şi Asociații.
Astfel, o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) din 21 februarie 2003 arată că teoria impreviziunii intervine în măsura în care obligaţia contractuală nu mai este susceptibilă de executare, întrucât împrejurările în care trebuia executată o fac radical diferită de cea asumată în contract. „Variaţia circumstanţelor şi, prin urmare, noile sarcini ce afectează executarea fac parte din riscul contractual, pe care-l suportă debitorul obligaţiei de executat, în lipsa unei dispoziţii contrare“, se arată în decizia Înaltei Curţi.

Motivul crizei economice
Potrivit noilor dispoziţii din noul Cod civil, impreviziunea este un dezechilibru produs după încheierea contractului, din cauza căruia obligaţia devine excesiv de împovărătoare („excesiv de oneroasă“, aşa cum este stabilit în actul normativ). Cauza dezechilibrului este dată de o „schimbare excepţională a împrejurărilor“, iar debitorul nu şi-a asumat riscul apariţiei dezechilibrului şi nici „nu putea fi, în mod rezonabil, considerat că şi-ar fi asumat acest risc“. Acestea sunt, de fapt, şi condiţiile necesare pentru revizuirea obligaţiilor contractuale. Este criza economică un motiv suficient pentru invocarea teoriei impreviziunii? Onica Jarka precizează că executarea contractului strict pe această clauză trebuie să fie excesiv de împovărătoare şi că nu orice schimbare a împrejurărilor poate fi considerată excepţională.
Legea prevede, în mod expres, că noile dispoziţii ale Codului civil și, implicit, cele ale impreviziunii contractuale nu sunt aplicabile contractelor încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011. „Pentru că impreviziunea contractuală este indisolubil legată de circumstanţele economice intervenite în perioada de derulare a contractului, trebuie reţinut că nu orice modificare de ordin economic justifică revizuirea prestaţiilor dezechilibrate. Previziunile economice făcute de instituţiile financiare naţionale şi internaționale ar putea constitui un impediment serios în obţinerea restabilirii proporţionalităţii obligaţiilor care au suferit modificări, ca urmare a modificării condiţiilor iniţiale“, consideră avocatul Florin Dieac de la Dănilă, Petre şi Asociaţii. Cu toate acestea, avocatul spune că renegocierea unui contract de credit se poate face mult mai uşor odată cu ultimele reglementări.

La aprecierea instanţei
O condiţie procedurală care trebuie respectată înainte de intentarea acţiunii este ca debitorul să fi cerut băncii, în termen rezonabil şi cu bună-credinţă, renegocierea contractului. „Noul Cod civil abundă în folosirea termenului «rezonabil». În mod evident, va rămâne la latitudinea instanţei să aprecieze rezonabilitatea“, arată Onica Jarka. Dacă apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile, instanţa va putea dispune adaptarea contractului şi chiar încetarea lui, la un anumit moment şi în condiţiile stabilite tot de instanţă. Avocaţii precizează că impreviziunea nu este aplicabilă atunci când obligaţia de a achita creditul a devenit „doar“ împovărătoare sau când împrumutatul nu a încercat, în prealabil, renegocierea contractului în raport cu schimbarea survenită, chiar dacă aceasta este excepţională şi a făcut ca obligaţia să devină excesiv de împovărătoare. Specialiştii precizează că efectele impreviziunii pot fi înlăturate prin inserarea unei clauze potrivit căreia debitorul să îşi asume, în mod expres, riscul schimbărilor împrejurărilor contractuale iniţiale.

"Previziunile economice făcute de instituţiile financiare naţionale şi internaţionale ar putea consititui un impedi­ment serios în renegocierea contractului de credit." Florin Dieac, avocat, Dănilă, Petre şi Asociaţii