Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS, fostă AVAS) a preluat creanţele pe care Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF) le are asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin Baia Mare, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicata în Monitorul Oficial, informează Agerpres.

Conform proiectului, fac obiectul preluării de către AAAS, creanţele bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Remin Baia Mare şi înscrise în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor din procedura de insolvenţă a debitoarei, precum şi creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenţei şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Până de curând, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş administra împreună cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, la societatea comercială Remin Baia Mare, creanţe în valoare totală de 475.337.000 lei, care reprezintă aproximativ 82% din valoarea creanţelor înscrise în Tabelul definitiv cuprinzând creanţe împotriva debitorului Remin, aflat în procedura insolvenţei.
Creanţa Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului este de 31.922.000 lei, adică 5,512% din totalul creanţelor. Prin preluarea de către AAAS a creanţei deţinute de ANAF la Remin, AAAS va deveni creditor majoritar. ‘AAAS, pe baza procedurilor specifice poate contribui la atragerea unor investitori interesaţi să dezvolte segmentul de activitate al societăţii, în timp ce ANAF urmăreşte valorificarea activelor şi recuperarea creanţei, ceea ce demonstrează că procedura propusă de AAAS va avea rezultate benefice asupra activităţii economice, dar şi un impact social deosebit’ , specifică Autoritatea în Nota de fundamentare.

În administrarea Remin Baia Mare se află 118 halde de mină care înmagazinează peste 4,7 milioane metri cubi de steril şi 18 iazuri de decantare a sterilelor de flotaţie, acum având funcţia de depozite de deşeuri, în care sunt depozitate 53,6 milioane metri cubi de steril.

Iazurile de decantare reprezintă obiectivele cu cel mai înalt grad de pericol pentru mediu şi pentru siguranţa zonelor învecinate. Remin Baia Mare a intrat în insolvenţă în anul 2009. Comitetul creditorilor este constituit din ANAF Bucureşti, AAAS (fost AVAS), Electrica Furnizare Transilvania Nord, salariaţii debitoarei şi Primăria municipiului Baia Mare.

Sursa: Agerpres