De asemenea, finanţarea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică va putea fi efectuată din sursele beneficiarilor şi/sau din alte surse, constituind contribuţia proprie a beneficiarilor şi reprezentând minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general.

Potrivit sursei citate, locuinţele unifamiliale şi blocurile de locuinţe consumă aproximativ 40% din consumul final de energie. Reducerea consumului de energie la utilizatorii finali, în special cu încălzirea locuinţelor, are ca efect reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.