CNA a stabilit că RCS & RDS a încălcat prevederi conform cărora ‘distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei’.

Conform raportului de monitorizare al Consiliului, postul Electron M Bit Paşcani nu este retransmis în reţeaua CATV aparţinând RCS & RDS din Paşcani.

De asemenea, CNA a sancţionat Alpha TV din Ploieşti cu somaţie publică, pentru că în emisiunea ‘Pasul la ofsaid’ din 22 august a încălcat dispoziţiile privind dreptul la propria imagine.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoană vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Nu în ultimul rând, Tele M Botoşani a fost somat pentru încălcarea prevederilor conform cărora "ori de câte ori se invocă interesul public justificat pentru a difuza producţii audiovizuale care pot aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unei persoane, difuzarea trebuie însoţită de punctul de vedere al persoanei în cauză; în situaţia în care persoana refuză să prezinte un punct de vedere, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze acest fapt".
SURSA: Agerpres