"Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) a luat cunoştinţă cu satisfacţie de sentinţa emisă de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 5125/2/2016 prin care se anulează Decizia nr. 18 /10.12.2015 emisă de către Curtea de Conturi şi Încheierea nr. 3/29.06.2016 emisă de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi, urmare a misiunii pe care a întreprins-o în anul 2015 şi care a vizat modul de administrare a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru "plata primei de stat" . Toate aceste evenimente subliniază necesitatea asigurării unui cadru legislativ predictibil pentru funcţionarea sistemului de economisire-creditare. Mai mult, reprezintă o premisă esenţială pentru ca sistemul de economisire-creditare să poată să îşi îndeplinească rolul şi să contribuie la finanţarea eficientă a domeniului locativ pentru cetăţenii României", se arată într-un comunicat al RBL.

În acest context, RBL este pregătită să contribuie la clarificarea cadrului de funcţionare a băncilor pentru locuinţe, în contextul existentei iniţiativei parlamentare în derulare, ce vizează modificarea OUG 99/ 2006. 

"Experienţa europeană, dar şi cei peste 10 ani de experienţă românească dovedesc că sistemul de economisire creditare reprezintă o modalitate sustenabilă de finanţare a domeniului locativ. Le mulţumim tuturor celor aproximativ 500.000 de români care în toţi aceşti ani au devenit clienţii RBL şi au avut încredere în noi", a afirmat preşedintele RBL, Aurelia Cionga. 

Săptămâna trecută, Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL) faţă de decizia din 2015 a Curţii de Conturi privind acordarea primei de stat. 

'BCR Banca pentru Locuinţe a obţinut la Curtea de Apel Bucureşti o sentinţă care anulează decizia Curţii de Conturi privind acordarea primei de stat, fapt ce dovedeşte că banca a respectat legea românească a băncilor de locuinţe (sistemul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru scopuri locative), precum şi practica europeană. Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză BCR Banca pentru Locuinţe, prin sentinţa pronunţată pe data de 1 martie a.c., în ceea ce priveşte faptul că legislaţia actuală nu obligă la justificarea utilizării pentru domeniul locativ pe clienţii care au economisit minimum 5 ani, iar creditarea în sistemul colectiv al economisirii-creditării este numai o opţiune a clientului, nu o obligativitate, precum şi în legătură cu faptul că persoanele fizice minore, ori cele în vârstă de peste 65 de ani sunt eligibile să primească prima de stat', nota sursa în data de 2 martie. 

Mecanismul de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cunoscut pe plan internaţional sub denumirea de 'Bauspar' şi implementat cu succes în multe ţări europene prin intermediul unor instituţii bancare specializate ('băncile pentru locuinţe'), reprezintă o alternativă pentru finanţarea sustenabilă a sistemului locativ, atât pentru construcţia/achiziţionarea de noi locuinţe, cât şi pentru modernizarea celor existente. 

La nivelul Europei peste 40 de milioane de persoane utilizează acest sistem pentru a economisi şi a-şi îmbunătăţi condiţiile de locuit într-un mod eficient. 

RBL, prima banca de economisire-creditare din sistemul bancar românesc, a fost înfiinţată în iunie 2004 şi funcţionează potrivit OUG 99/2006 – Bănci de economisire şi creditare în domeniul Locativ (Titlul II). 

Potrivit actului constitutiv, acţionarii RBL sunt Raiffeisen Bank România, Bausparkasse Schwäbisch Hall Germania, care deţin fiecare câte 33,325% din acţiuni, şi Raiffeisen Bausparkasse Austria care deţine 33,35% din participaţii. Capitalul social iniţial a fost de 15 milioane euro, ajungând în prezent la valoarea de 131,074 milioane de lei.

 AGERPRES