Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat, la sfârşitul anului 2012, la 1.035.429.000 metri cubi, cu 13.067.000 metri cubi mai mult faţă de anul 2011.

Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 694.792.000 metri cubi, reprezentând 67,1 la sută din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre în locuinţe, în totalul distribuit, este de 89 la sută, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem pauşal.

Potrivit INS, lungimea simplă a reţelei de distribuire a apei potabile era de 68.299,3 kilometri, cu 2.398,4 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2011.

În anul 2012, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 310 municipii şi oraşe şi în 616 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2012, a fost de 24.789,8 kilometri, din care 19.600,7 kilometri în municipii şi oraşe.

Comparativ cu 2012, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1.652,6 kilometri, în 2013, respectiv cu 512,3 km în mediul urban şi cu 1.140,3 km în mediul rural.

SURSA: Agerpres