Documentul prevede totodată negocierea cu Uniunea Europeană pentru subvenţii destinate agricultorilor la nivelul fermierilor din vest, precum şi acordarea unui set de stimulente financiare pentru comasarea terenurilor agricole numai pe bază de cadastrare şi intabulare.

De altfel, USL doreşte realizarea gratuită a cadastrului pentru toate terenurile agricole în vederea constituirii unei pieţe a terenurilor agricole, precum şi realizarea comasării agenţiilor de plăţi.

Programul USL mai prevede, între altele, finalizarea camerelor agricole şi transformarea acestora în furnizori de consultanţă pentru fermieri şi tinerii întreprinzători în mediul rural, dar şi implementarea unor programe naţionale pentru sectorul legume-fructe care prevede construirea a 40 de depozite a 50 de tone fiecare, puse la dispoziţia asociaţilor profesionale, cu restituirea investiţiilor în zece ani.

USL consacră un capitol creditului în agricultură, care prevede implementarea programului ‘Start în agricultură’. În principal, acesta se referă la linii de credit speciale pentru investiţii realizate de fermieri, 60% înfiinţare microfermă şi 40% capital de lucru în primul an. O altă prevedere face referire la garanţie FGCR maxim 50% şi garanţia FNGCIMM – maxim 50%.

Construirea de locuinţe sociale pentru tineri,
     
Programul de guvernare al USL are ca prioritate construirea de locuinţe sociale pentru tineri, eliminând costurile de teren şi utilităţi, pe care le vor suporta autorităţile şi diminuarea costurilor de achiziţie, scutirea pentru o perioadă de 1 an a contribuţiilor sociale datorate de angajatori în cazul angajării, contract de muncă pentru o durată cel puţin egală cu doi ani pentru tinerii sub 25 de ani şi persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani.

‘Facem o prioritate din construcţia de locuinţe sociale pentru tineri la nivel naţional, eliminând costurile de teren şi utilităţi – pe care le vor suporta autorităţile locale -, diminuând costurile de achiziţie. Încurajăm o politică de creditare atrăgătoare pentru achiziţionarea de locuinţe. Propunem preluarea/ achiziţionarea de către stat a unor ansambluri rezidenţiale abandonate de constructor/dezvoltator, finalizare şi transformarea în locuinţe (sociale)’, prevede programul USL de guvernare.

Totodată, tinerii fermieri vor fi sprijiniţi prin scheme europene de sprijin, prin facilităţi pe bază de plan de afaceri.

USL va continua proiectul ‘Prima casă’ şi va introduce deduceri fiscale pentru plata îngrijitorilor maternali şi înfiinţarea unui sistem integrat de îngrijire şi educare a copiilor axat pe construirea masivă de creşe, grădiniţe şi centre de zi.
Sursa: Agerpres