Întrucât au fost formulate numeroase solicitări de căre beneficiari, în sensul exprimării acordului Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de titular al dreptului de ipotecă legală, pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie asupra locuinţelor achiziţionate în cadrul programului, respectiv pentru înlocuirea obiectului finanţării garantate;

Astfel, clienţii care de exemplu clienţii care au achiziţionat prin credit o locuinţă de la un dezvoltator, dar aceasta nu a fost conform, să poată primi altă locuinţă la schimb. Chiar şi în cazul renovării unei locuinţe achiziţionate prin Prima Casă lucrurile erau până acum extrem de complicate legislativ, fiind nevoie de înscriere în cartea funciară.
Cea mai importantă modificare o reprezintă însă posibilitatea de înstrăinare a imobilului mai devreme de perioada impusă anterior prin lege, de minimum 5 ani.
"Anterior, înstrăinarea nu era permisă, chiar dacă împrumutul era rambursat anticipat. Acum se doreşte a se elimina această barieră. Totuşi, asta nu înseamnă că refinaţările în Prima Casă au undă verde. Legislativ nu sunt interzise, dar procedural nu poţi institui ipotecă de rang II pe imobilul refinanţat", a declarat pentru Capital Traian Stancu, director economic al Kiwi Finance.

În document se mai precizează:
– apreciind că această iniţiativă legislativă este justificată de stringenţa creării unui temei legal în vederea soluţionării cererilor formulate de către beneficiarii programului;  
– întrucât, neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte rambursarea ratelor creditelor de către beneficiari, cu influenţe negative asupra derulării prudente şi eficiente a garanţiilor acordate de stat în cadrul Programului „ Prima casă”;
-ţinând cont de faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,