"Datele pentru luna aprilie 2015 vor fi disponibile în data de 12 mai 2015, dar în analiza preliminară nu au fost sesizate majorări semnificative comparative cu luna martie 2015. Principalele creşteri de preţ au fost înregistrate la legume şi fructe, produse care prezintă o volatilitate mare a preţurilor. În primele trei luni ale anului 2015, rata medie lunară a inflaţiei în cazul preţurilor alimentare a fost de 0,5%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în anul precedent", se arată în raport.

INS a furnizat MADR o serie de date privind evoluţia indicelui preţurilor de consum pentru produsele alimentare în perioada ianuarie 2010-martie 2015, iar analiza acestui set de date arată că în perioada aprilie-iunie a fiecărui an există o tendinţă de scădere lunară a preţurilor în cazul produsele alimentare.

INS precizează că va asigura o maximă rigurozitate în culegerea preţurilor din teritoriu pentru produsele care fac subiectul reducerii TVA. În aceste condiţii, responsabilul de anchetă va însoţi operatorii de teren pentru a verifica şi asigura preluarea corectă a preţurilor şi va asigura identificarea şi menţionarea în rubrica observaţii a cauzelor care au dus la o modificare semnificativă a preţurilor, dar se va verifica şi dacă preţurile afişate la raft sunt aceleaşi cu preţurile efectiv plătite la casele de marcat.

AGERPRES