În Republica Moldova evoluţia preţului cărnii, a celei de porc în special, în această perioadă a anului marcată de Postul Crăciunului şi de cele două Crăciun-uri (pe stil vechi şi nou) este influenţată de de precripţiile religioase şi de tradiţiile populare privind consumul. Diferenţele pot fi substanţiale, chiar şi de 10-15%, pe o piaţă oricum ieftină. Iar taxa vamală pentru import este destul de mică. Mai mult, pe agrointel.ro