În Republica Moldova evoluţia preţului cărnii, a celei de porc în special, în această perioadă a anului marcată de Postul Crăciunului şi de cele două Crăciun-uri (pe stil vechi şi nou) este influenţată de de precripţiile religioase şi de tradiţiile populare privind consumul.

Astfel, în primele două săptămâni ale lunii decembrie preţul cărnii de porc cunoaşte o arecare scădere pe fondul diminuării consumului conform prescripţiilor religioase specifice Postului Crăciunului, majorându-se apoi, peste media anuală chiar, în Ajun, pe fondul creşterii cererii determinate de pregătirea produselor tradiţionale de Crăciun, tradiţional făcute din carne de porc.

În linii mari, acestea sînt datele din pieţele oraşelor din Republica Moldova, în acest moment. Spre exemplu, la Edineţ, potrivit datelor Agravista, preţul cărnii atât de porc cât şi de vită este mai mic faţă de media anuală cu 10-15% în funcţie de categorie, 65-75 lei moldoveneşti per kilogram (18 -21 Ron), comparativ cu 80-95 în octombrie. O excepţia ar fi la Făleşti, unde scăderea şeptelului, a făcut ca oferta să fie redusă pînă la nivelul la care a putut fi acoperită de cei care nu ţin post, preţul păstrându-se la nivelul lunii octombrie 80-95 de lei moldoveneşti (22 – 26 Ron), dar aşteptându-se o creştere semnificativă în apropierea Ajunului.

În cele două zone amintite porcii sînt în general crescuţi în gospodării ţărăneşti şi preluaţi pentru a fi vânduţi în piaţă de intermediari. În Edineţ preţul cărnii de porc viu la poarta gospodăriei fiind de 30 lei moldoveneşti (8 Ron) per kilogram iar în Făleşti de 25-28 lei moldoveneşti (7 – 7,8 Ron) per kilogram.

Un aspect foarte important pentru evoluţia preţului cărnii de porc, mai ales când vine vorba de reluarea creşterii după perioada Postului Crăciunului o constituie faptul că amestecaţi între ortodocşi de rit nou şi de rit vechi (decalaj de 13 zile, în privinţa fixării Sărbătorii Crăciunului) moldovenii din stânga Prutului pregătesc de fapt două mese tradiţionale, ceea ce prelungeşte perioada de creştere peste medie a cererii cărnii de porc în a doua jumătate a lui decembrie, prima jumătate a lui ianuarie.