Potrivit sursei citate, discuţiile s-au purtat pe teme privind problematica bilaterală, situaţia din Balcani şi evoluţiile din Vecinătatea Estică a UE.

Cei doi oficiali au exprimat satisfacţia pentru nivelul excelent al cooperării bilaterale româno-polone în contextul Parteneriatului Strategic dintre cele două state, în special în domeniul economic, al politicii de securitate şi al coordonării pe problematica afacerilor europene. În cadrul consultărilor, a fost trecut în revistă stadiul implementării Planului de Acţiune al Parteneriatului Strategic şi s-a convenit continuarea dialogului în vederea actualizării acestuia. De asemenea, a fost reiterat obiectivul comun de a menţine un ritm susţinut al dialogului sectorial, atât la nivel politic, cât şi tehnic.

Secretarul de stat Luminiţa Odobescu a evidenţiat interesul României de a întăriri şi diversifica cooperarea economică, pe un fond dinamic, în care volumul schimburilor comerciale în anul 2011 a ajuns la 3,2 miliarde euro, cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani.

Cei doi demnitari au arătat că stadiul excelent al relaţiei româno-polone este reflectat inclusiv în buna coordonare a celor două ţări, între capitale şi la Bruxelles, în ceea ce priveşte temele aflate pe agenda europeană.

În cadrul discuţiilor a fost evidenţiată convergenţa poziţiilor României şi Poloniei pe majoritatea temelor europene, precum guvernanţa economică, noua perspectivă financiară, politica de coeziune, reforma Politicii Agricole Comune, guvernanţa şi respectiv extinderea spaţiului Schengen, extinderea UE, vecinătatea estică, etc.

În acest context, sub-secretarul de stat Grazyna Bernatowicz a reconfirmat sprijinul Poloniei pentru aderarea României la spaţiul Schengen.

Luminiţa Odobescu a adresat mulţumiri părţii polone pentru sprijinul constant în acest dosar şi a prezentat măsurile adoptate de România în vederea consolidării controlului frontierelor sale şi implicarea activă în operaţiunile FRONTEX desfăşurate la graniţele externe ale Uniunii.

De asemenea, cele două părţi au avut un schimb de opinii privind priorităţile preşedinţiei poloneze a Grupului Vişegrad (iulie 2012 – iunie 2013) şi iniţiativa poloneză privind crearea noului instrument european de asistenţă pentru dezvoltare "European Endowment for Democracy".
Sursa: Agerpres