Conform estimărilor, corupția produce economiei UE un prejudiciu anual de 120 de miliarde de euro. Această cifră reprezintă 1% din PIB-ul UE, ceea ce înseamnă o sumă doar cu puțin mai mică decât bugetul anual al Uniunii Europene.
Pe de altă parte, patru din cinci cetățeni ai Uniunii Europene consideră corupția drept o problemă majoră în statul membru din care fac parte.
Bruxelles-ul face astfel un prim pas prin crearea unui nou mecanism, Raportul anticorupție al UE, pentru a monitoriza și a evalua eforturile statelor membre de combatere a corupției și, de asemenea, pentru a încuraja un angajament politic mai susținut al statelor membre.
Acest mecanism va ajuta statele membre să îmbunătățească procesul de punere în aplicare a legislației, să implementeze pe deplin angajamentele internaționale pe care și le-au asumat și să consolideze coerența politicilor și acțiunilor pe care le întreprind pentru combaterea corupției.
Corupția afectează toate statele membre, precum și Uniunea Europeană în ansamblu, prin scăderea investițiilor, prin impactul negativ asupra funcționării echitabile a pieței interne și prin reducerea finanțelor publice. Corupția poate îmbrăca diferite forme, de exemplu corupția în mediul politic, acte de corupție comise de grupări ale criminalității organizate sau împreună cu astfel de grupări, acte de corupție între persoane private sau acte de corupție cunoscute sub denumirea de „mica corupție”, însă aceste abuzuri de putere prin care se urmărește obținerea unor foloase în beneficiul propriu sunt inacceptabile și pot avea efecte grave.
Pentru abordarea cu mai multă eficiență a problemelor corupției, statele membre ar trebui să îmbunătățească modul de implementare a instrumentelor juridice de combatere a corupției existente la nivel european și internațional. De asemenea, în toate politicile sale relevante, atât interne, cât și externe, UE ar trebui să pună un accent mai mare pe aspectele corupției.
Comisia Europeană va continua inițiativa de azi prin propunerea, spre sfârșitul anului, a unor norme modernizate ale UE privind confiscarea activelor obținute din criminalitate, a unei strategii de ameliorare a investigațiilor în domeniul infracționalității financiare în statele membre în anul 2012, precum și a unui plan de acțiune pentru ameliorarea datelor statistice privind criminalitatea. Comisia, împreună cu agențiile UE, cum ar fi Europol, Eurojust, CEPOL și OLAF, va intensifica acțiunile de cooperare judiciară și polițienească și va îmbunătăți formarea funcționarilor care au răspunderea aplicării legii. Comisia va acționa pentru modernizarea normelor UE privind achizițiile publice, a standardelor contabile și a normelor de audit pentru întreprinderile din UE. De asemenea, în 2011, Comisia va adopta o strategie pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale UE. În paralel, Comisia va pune un accent mai puternic pe aspectele luptei anticorupție în cadrul procesului de extindere a UE și, împreună cu Înaltul Reprezentant, în cadrul politicii noastre de vecinătate. În politicile noastre de cooperare și dezvoltare se va recurge mai mult la condiționalitate.