Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) anunţă că, în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare, a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, amânarea până la data de 01.11.2012 a pescuitului cu năvodul, în toate complexele lacustre din Delta Dunării, exceptând complexul Razim-Sinoie.

Decizia Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost determinată de condiţiile hidrologice înregistrate la acest moment în teritoriul RBDD. Din cauza secetei prelungite din acest an, nivelurile apelor sunt foarte scăzute, ajungându-se la situaţia în care lacurile de mici dimensiuni au dispărut complet, iar cele mai mari prezintă adâncimi foarte mici. 

Potrivit comunicatului remis, joi, de ARBDD, decizia opririi pescuitului cu năvodul a fost luată în baza Legii nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare și a notificărilor făcute în acest sens de Direcţia Management Ecologic şi Serviciul Inspecţie şi Pază Ecologică din A.R.B.D.D., ale Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, precum și ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării- Tulcea, care atenţionează că utilizarea năvodului la niveluri foarte mici ale apei pot duce la daune importante, atât asupra lacurilor din Delta Dunării, cât şi asupra faunei piscicole. Este vorba de distrugerea florei şi faunei bentonice, distrugerea florei macrofite, capturi importante de puiet şi juvenili de peşte, care rămân în zonele de mică adâncime pentru hrănire, precum și alte pagube importante.