Guvernanții de după ‘90 s-au dovedit incapabili să prețuiască acest patri­moniu. Gerovital este în plină dezvoltare, însă Pell Amar a început aven­tura frumoasă a relansării grație unui om sufletist. Nicu Stoica, director general la compania Pell Amar Cosmetics, ne-a povestit ce mai înseamnă acum Pell Amar pentru  români și pentru beneficiarii din afara țării.

„Pell Amar a însemnat și înseamnă în continuare acea filosofie pornită dintr-o aventură a cunoașterii, trăită de domnul profesor doctor Ștefan Ionescu- Călinești, încă din anii 1960, pe când era directo­rul Stațiunii Amara. Dorința lui de a cunoaște mai mult și de a separa acele elemente active ale nă­molului, pentru a le utiliza în tratamentele aplica­te pacienților, a făcut posibilă legenda Pell Amar”, explică Nicu Stoica. Este marca faimoasă care, în anii 1980 – 1990, aducea pacienți din întreaga lume în București sau în alte stațiuni balneare din România, pentru a se trata de diferite afecțiuni reumatismale, dermatologice, ginecologice și pentru terapiile anti-îmbătrâ­nire. Trăsătură comună, de altfel, cu Gerovitalul. „Este o marcă au­tentic românească, de mare va­loare. Pell Amar va face parte din Almanahul brandurilor de țară al României”, spune directorul.

Ca student,  Ştefan Ionescu Călinești era liberal și a par­ticipat la o demonstrație antico­munistă. Arestat și închis in beciurile de la Văcărești, Brașov, Jilava, Poarta Albă, și-a compro­mis „originea sănătoasă” și așa se explică de ce nu a mai ajuns niciodată chirurg. Dar, tot răul spre bine: ajunge balneolog la Amara.

Întâmplarea a făcut ca în 1954 soția lui să se îmbolnăvească de sclerodermie, o afecțiune gravă care determină degenerarea sis­temului muscular. Se atrofiază mușchiul, pielea și bolnavul moa­re. Încercând multe medicații, a aplicat și terapiile cu nămol. Mai ales că mulți pacienți de-ai lui se vindecau.

Profesorul a făcut un pas mai departe: a extras elementele active, strict necesare sănătății, din nă­molul sapropelic. Și-a salvat soția utilizând extractul din nămol in amestec cu diferite ingrediente formând anumite unguente si oncțiuni, în numai două luni. Aceasta substanța activa este bogata in minerale, oligoelemente si aminoacizi.  

Statul român de-atunci a apreciat rezultatele cer­cetării lui și Pell Amar a făcut parte din Ministe­rul Turismului, la fel ca Gerovital. În spatele acelui plan de afaceri, existau studii făcute în Germania și Danemarca pe aceste principii active.

În 1977, doctorul Călinești era deja expert ONU pentru dezvoltarea centrelor de reabilitare și pri­mul medic din lume care a obținut un extract pur din nămoluri terapeutice. Conducea Centrul Pell Amar din Hotelul Parc din București și coordo­na 12 stațiuni balneare, unde aplica propriile te­rapii pe bază de extracte din nămol. Lucra deja la Ministerul Turismului. După ce Lacul Amara a fost inundat cu apă dulce in urma inundațiilor de la începutul anilor ’70, profesorul a descoperit nămoluri similare în lacul Balta Albă, lângă șoseaua dintre Buzău și Brăila. În perioada anilor 1989 – 1996, doctorul Ionescu-Călinești a lucrat în Uruguay, la o clinică de boli reumatice și de piele, făcând cunoscute produsele Pell Amar în toată America. După eșecul privatizării prin me­toda MEBO, ideile profesorului au fost vânate de diverși profitori.

Apariția lui Nicu Stoica, repre­zentantul ARTRI, care a investit deja un milion de euro în această afacere, a făcut posibilă salvarea invențiilor profesorului Ionescu- Călinești. „Eu sunt mândru de ceea ce am realizat. Lucrăm îm­preună din 2009, când au început primele negocieri pentru această afacere cu familia profesorului Călinești, în vederea cesionării mărcilor. În ianuarie 2010, s-a constituit societatea Pell Amar Cosmetics”, spune Nicu Stoica.

Din punct de vedere legal, nu e ușor să faci un asemenea produs. Nămolul, la fel ca alte resurse minerale, se supune legii mine­lor, ca și  aurul de la Roșia Montană. Pentru a obține o licență de exploatare, trebuie parcurse aceleași etape ca acolo. În acest moment, Pell Amar are în portofoliu patru mărci au­tentice românești: Pell Amar dr. Ionescu Călinești, Barrovital, Al­gavit și dr. Ionescu-Călinești. Toa­te aceste mărci sunt înregistrate la OSIM. Pell Amar dr. Ionescu Calinesti este înregistrată la  WIPO (Organizatia Internationala pentru Proprietate Industriala) și OHIM (Oficiul pentru Armonizarea Inventiilor si Marcilor).

O parte din principiul activ ajungea la Antibiotice Iași, unde se făceau produsele farmaceutice – injectabile, pilu­le pentru afecțiuni reumatice, ginecologice, ungu­ente, creme. O altă parte ajungea la Miraj București pentru produsele cosmetice iar alta la Nivea Brașov, pentru pasta de dinți. „Dacă în anul 2010 am pus piatra de temelie prin realiza­rea acestei societăți, au urmat achiziția terenului pe malul lacului de la Balta Albă, construirea unei fabrici, achiziția de utilaje, angajarea personalu­lui, crearea primului lot de produse pentru a ieși pe piață, constituirea imaginii vizuale a produse­lor, stabilirea relațiilor cu Ministerul Sănătății, cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru obținerea licenței, cu Agenția pentru mediu”, expli­că directorul.

„Am trecut la produse mai bune, la recipiente atractive. Așa a ajuns Pell Amar fanion în cosmeti­cele românești. A urmat 2013, un an în care ne-am poziționat în piață. Prin noua identitate vizuală, am abordat piața specialiștilor: medici de profil, parti­cipăm la diverse congrese, comunicări științifice”.

În anul 2014, directorul va dezvolta marketingul. „Pell Amar va ajunge la clientul final prin acțiunile pe care le vom întreprinde, inclusiv pe piața externă. Avem un contract cu un partener din estul Europei. Unii parteneri din Spania și din Portugalia și-au ma­nifestat interesul să coopereze cu Pell Amar”.

Fabrica de la Băile, de lângă Balta Albă, livrează produse de specialitate pentru cabinetele dermato­logice pentru proceduri de întinerire și împotriva ac­neei. Oferă produse pentru SPA și balneo, nămo­l sapropelic, alge. Algavitul este sută la sută natural. El nu se obține prin proces tehnologic, ci prin recoltarea algelor, uscare naturala, măcinare și utilizare in diferi­te măști aplicate pe corp, pe față. Nu doar pentru frumusețe, ci și pentru sănătate. Algele intră în diverse produse care dau rezultate excelente. „În aceste alge găsim aproape tot Tabelul lui Mendele­ev, de la argint, până la zinc”, spune directorul Nicu Stoica.