În studiul intitulat !Patru scenarii pentru reinventarea Europei”, Mark Leonard examinează obstacolele politice şi juridice în calea găsirii unei soluţii în diferite state membre ale UE.
Autorul propune diferite soluţii pentru a încerca rezolvarea crizei din zona euro. Astfel, un prim scenariu ar fi integrarea asimetrică, ce va continua să ducă la găsirea de soluţii fără schimbarea Tratatului de la Lisabona. Aceasta ar fi, în opinia lui Mark Leonard, cea mai facilă soluţie, dar ea riscă să nu rezolve criza, sporind în schimb opoziţia cetăţenilor europeni şi ducând de la o UE bazată pe reguli la una bazată pe putere.
A doua variantă vizează o zonă euro mai mică, prin ieşirea Greciei şi a altor ţări din Uniunea Economică şi Monetară, variantă care ar fi mai sustenabilă şi mai puţin dureroasă, dar care ar putea naşte un ”tsunami de panică”, ce poate avea ca rezultate o recesiune gravă şi pierderea influenţei UE la nivel mondial.
O altă posibilă soluţie avansată de expertul ECFR este o uniune politică ce ar fi completă şi durabilă prin schimbarea tratatului. Şi această variantă comportă însă riscuri, de exemplu respingerea prin referendumuri sau de către parlamentele naţionale ale statelor membre, ducând la însăşi dezintegrarea Uniunii Europene.
Ultimul scenariu ar fi cel al ”federalismului fără federalişti”, bazat pe o integrare mai mare în zona euro, dar dincolo de limitele conferite de tratatele şi instituţiile actuale ale UE. Riscul major în acest caz este apariţia de divizări profunde în Europa şi marginalizarea globală a UE-17 (zona euro).