Investiţiile în acţiunile pieţelor la vedere sunt concurate tot mai puternic şi în estul Europei  de piaţa forex şi a derivatelor, în ciuda nivelului mai redus de educaţie financiară a potenţialilor clienţi din regiune.

Decizia de a deschide o casă de brokeraj pe piaţa de capital autohtonă în această perioadă nu poate fi privită decât cu circumspecţie, mai ales când res­pectiva societate îşi stabileşte ţinte ambiţioase de lichiditate. Dar o privire mai atentă asupra pieţei externe forex (curs valutar) şi de instrumente derivate scoate în evidenţă avantajele de care acestea se bucură chiar şi în perioade de criză. „În Polonia, unde suntem intermediari şi pe piaţa la vedere şi pe pieţele internaţionale de forex şi derivate, avem mulţi clienţi care au decis să îşi închidă conturile de pe piaţa spot şi să îşi deschidă cont pe externe“, spune Victor Safta, director
X-Trade Brokers România, care adaugă că migrarea este o consecinţă directă a crizei prin care trec pieţele de capital.

Ce înseamnă pia­ţa de forex şi instrumente de­ri­va­te? În primul rând, reprezintă cea mai simplă mo­dalitate de a profita de pe ur­ma volatilităţii co­taţiilor perechilor valutare, in­di­cilor, acţiunilor sau măr­furilor pri­me. In­di­ferent de direc­ţia în care se duc preţurile, investi­to­rul poate ob­ţine pro­fit dacă „paria­ză“ corect pe creş­tere sau scădere.

Acest tip de operaţiuni nu re­prezintă o noutate. Apărut ca o necesitate pentru persoanele fizice sau juridice care aveau nevoie de protecţie împotriva volatilităţii preţurilor mărfurilor (operaţiunile de hedging sau acoperire a riscului), instrumentele au luat un puternic avânt în urmă cu 15 ani, odată cu expansiunea internetului. În prezent, valoarea nominală a contractelor încheiate zilnic la nivel global doar pe piaţa valutară (forex) se ridică la aproape 3.000 de miliarde de dolari. Valoarea nominală include şi suma împrumutată de casa de brokeraj clientului, operaţiunile fi­ind desfăşurate în marjă (clientul trebuie să depună doar o anumită par­te a valorii contractului, de regulă 1% pentru piaţa forex). Lichiditatea zilnică este o garanţie că investitorul îşi va găsi contraparte pentru orice tip de operaţiune, iar manipularea este practic imposibilă.

Hedgeri versus speculatori

Investitorii din aceste pieţe sunt îm­părţiţi în două categorii principale, hedgerii, cei care încheie contracte pentru acoperirea riscului, şi specu­latorii, cei care urmăresc evoluţia pie­ţei pentru a ob­ţine profit din vo­latilitate. Fiind o piaţă unde se tran­zacţionează în mar­jă, riscul de a pierde este foarte mare, dar şi posibilităţile de câştig sunt la fel de  mari. Acest potenţial profit este ceea ce îi atrage pe cei mai mulţi investitori şi este, toto­dată, şi motivul pen­tru care cea mai mare parte a nou-veniţilor pierd toţi banii încă din prima lu­nă. „Cred că, la nivel global, procentul celor care câştigă este de 20%, cu profituri mari, iar restul de 80% pierd“, spune Victor Safta. Principalul pericol derivă din tendinţa investitorilor de a „paria“, de a deschide poziţii doar pe baza instinctului propriu, fără a apro­funda analiza tehnică şi analiza fundamentală.

Acesta este şi motivul pentru care, în prezent, un număr tot mai mare de persoane cu venituri sub medie, neinstruite şi aproape deloc dispuse să înveţe, investesc în piaţa forex. „Pentru casele de brokeraj, acest tip de investitori este un dezavantaj, deoarece pierd repede banii şi au tendinţa să dea vina pe broker“, explică Safta. „Noi câştigăm atâta timp cât investitorii deschid poziţii, iar dacă pierd, renunţă şi rămânem fără clienţi“, mai explică acesta, motivând astfel şi seminariile de instruire pe care le ţin gratuit pentru clienţi sau potenţiali clienţi.

La nivelul celor şapte pieţe în care este prezentă, X-Trade are aproximativ 15.000 de clienţi. „Majoritatea, adică 60-70%, sunt persoane între 25 şi 45 de ani, cu venituri medii şi mari“, arată Safta. Piaţa autohtonă este difi­cil de estimat, în condiţiile în care investitorii au posibilitatea de a tran­zac­ţiona pe pieţele internaţionale prin intermediul unei case de brokeraj străine şi introducing brokers, cum este Saxo Bank, una dintre cele mai importante societăţi de profil din Europa.

Investitori la pensie

Nivelul de dificultate al investiţiei în aces­te pieţe poate fi observat uşor şi prin perioada necesară de studiu. Da­că pentru a înţelege riscurile asociate, unde disciplina investiţională es­te absolut necesară, sunt de ajuns câ­teva zile, pentru a pricepe graficele şi informaţiile financiare este nevoie de multe luni. „Am început recent să investesc pe extern, dar analiza tehnică o studiez de mai mult de un an şi mai am încă multe de învăţat“, spune Petre Miloiu, inginer, care adaugă că acţiunile pe care încă le mai deţine la BVB le lasă moştenire.

Suprize în categoria investitorilor există însă întotdeauna. „Pe lângă cli­en­ţii care nu ne contactează în prea­labil, ci vin direct la sediu cu contractele semnate, avem şi persoane mai deosbite“, arată Safta. Una dintre a­ces­­te persoane este un pensionar din Cra­iova, de 85 de ani, care nu a dorit să participe la niciun seminar de instruire. „Singura discuţie amănunţită a avut loc după semnarea contractului, în momentul în care a vrut să utilizeze platforma de tranzacţionare. În cele do­uă ore, am descoperit că este foarte bine informat cu ceea ce se întâmplă în piaţă şi cunoaşte la fel de bine şi analiza tehnică“, spune directorul X-Trade.

149-27133-27victorsaftaxtrade10.jpg«La nivel global, procentul celor care câştigă din investţiile în forex şi derivate este de 20%, cu profituri mari, iar restul de 80% pierd.»
Victor Safta, director X-Trade Brokers România

VOLATILITATE

Cursul euro/dolar este cea mai comună pereche valutară de pe piaţa internaţională Forex, posibilităţile de câştig fiind proproţionale cu volatilitatea ratei de schimb