Înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012, Consiliul de Coordonare pentru sisteme de transport inteligente a fost organizat pentru că aşa ne-a cerut Uniunea Europeană. În cursul zilei de ieri, pe site-ul ministerului tranporturilor au apărut şi atribuţiile acestui Consiliu.
Mai jos, cităm din textul de motivare:
"Sistemele de transport inteligente (STI) sunt aplicaţii avansate care vizează să ofere servicii inovatoare privind modurile de transport şi gestionarea traficului şi să permită diferiţilor utilizatori să fie mai bine informaţi şi să utilizeze reţelele de transport într-un mod mai sigur, mai coordonat şi mai „inteligent”, fără a fi dotate cu inteligenţă propriu-zisă". 
STI combină telecomunicaţiile, electronica şi tehnologia informaţiei cu ingineria în domeniul transporturilor, în vederea planificării, proiectării, operării, întreţinerii şi gestionării sistemelor de transport. Aplicarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sectorul transportului rutier şi la interfeţele acestuia cu alte moduri de transport va avea o contribuţie semnificativă la îmbunătătirea performanţei de mediu, a eficienţei, inclusiv a eficienţei energetice, a siguranţei şi securităţii transportului rutier, inclusiv a transportului de mărfuri periculoase, precum şi a securităţii publice şi a mobilităţii pasagerilor şi mărfurilor, asigurând în acelaşi timp funcţionarea pieţei interne, precum şi creşterea nivelului competitivităţii şi al ocupării forţei de muncă. Astfel de aplicaţii nu ar trebui să aducă atingere aspectelor legate de securitatea naţională sau care sunt necesare din punct de vedere al apărării.
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport reprezintă actul normativ care transpune în plan legislativ naţional prevederile Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010.
CC STI este structură fără personalitate juridică în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si este alcătuit din reprezentanti ai:
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP),
Ministerului Sănătăţii (MS), Ministerului Apărării Naţionale (MApN), Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Agenţiei Spaţiale Române (ROSA), Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO), Institutului Naţional de Statistică (INS), Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.