Ministrul finantelor publice, in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat potrivit legii sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate autorizate.
Art. 2. – Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.