Contractele au fost încheiate în data de 13 mai, iar obiectul acestora este vânzarea de energie electrică de către SNN şi cumpărarea acesteia de către Electrica Furnizare, potrivit unui raport remis Bursei de Valori Bucureşti. Livrarea de energie electrică prevăzută de contracte va avea loc în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014, la o putere constantă pe contract cuprinsă între 5-20 MW, totalizând o bandă de 175MW şi un volum de 772.975 MWh.

Valoarea totală a tranzacţiilor este de 135.119.121,90 lei, corespunzătoare unui preţ mediu ponderat de închidere a licitaţiilor de 174,80 lei/MWh.

În prezent, Nuclearelectrica are o creanţă de 12.406.914,01 lei asupra Electrica Furnizare, decurgând din relaţii comerciale având ca obiect vânzarea de energie electrică.

Plata în cazul noilor contracte se va efectua lunar la data de 15 a lunii următoare lunii contractuale de livrare a energiei, iar Electrica Furnizare va constitui garanţii în favoarea SNN, care vor fi depuse cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor.