În varianta provizorie (1), pentru al treilea trimestru al anului trecut figura o creştere economică 4,4%, în timp ce în comunicatul de vineri aceasta a fost redusă la 4,3%.

'Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 a fost de 563,58 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,8% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2016 a fost de 207,488 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,3% faţă de trimestrul III 2015. În trimestrul III 2016, dinamica PIB s-a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1) cu -0,1 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute s-a diminuat cu 0,2 puncte procentuale, modificări mai importante fiind înregistrate în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (-1,8 puncte procentuale), în informaţii şi comunicaţii (+0,3 puncte procentuale)', se arată în document.

Conform acestuia, în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, volumul valorii adăugate brute s-a diminuat cu 0,3 puncte procentuale. Volumul şi contribuţia impozitelor nete pe produs la creşterea PIB s-au majorat cu 1,3, respectiv cu 0,2 puncte procentuale.

'Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB în trimestrul III 2016, între cele două estimări, au înregistrat cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice, de la 0,0% la +0,3%, formarea brută de capital fix, de la +0,8% la +0,1%, importul de bunuri şi servicii, de la +2,5% la +2,9%, exportul de bunuri şi servicii de la +2,3% la +2,6%', menţionează sursa citată.

 

Comparativ cu trimestrul II din 2016, în cel de-al treilea trimestru PIB-ul a crescut în termeni reali cu 0,6%. AGERPRES