Interesant este că schimburile internaţionale nete de servicii şi-au sporit excedentul în luna iulie, ajungând la 1,478 miliarde euro după primele şapte luni, în vreme ce schimburile de bunuri şi-au accentuat deficitul la 1,835 miliarde euro. Cumulat, schimburile nete de bunuri şi servicii aproape că şi-au menţinut deficitul la un nivel modest, la 357 milioane euro după primele şapte luni, faţă de 315 milioane euro la finele lunii iunie.
Merită consemnat faptul că exporturile şi-au sporit ritmul anual de creştere pe primele şapte luni, la 7,7%, până la 28,2 miliarde euro, în vreme ce importurile au scăzut cu 0,7%, la 30 miliarde euro.
Ceea ce a muşcat în principal din excedentul înregistrat pe primele şase luni a fost degradarea poziţiei de Venituri, pentru care deficitul s-a accetuat în iulie cu 400 milioane euro, până la 1,3 miliarde euro. Poziţia de Venituri măsoară fluxurile companiilor, în privinţa dobânzilor şi dividendelor de plătit, precum şi unele plăţi de dobânzi ale Ministerului de Finanţe.
În ceea ce priveşte poziţia de Transferuri curente, care înglobează fluxurile de bani ale lucrătorilor din străinătate şi absorbţia netă de fonduri europene, aceasta s-a îmbunătăţit în luna iulie, cu circa 230 milioane euro, până la un excedent de 2,146 miliarde euro.
Necesarul României de finanţare externă este în scădere impresionantă în acest an, întrucât, pe lângă excedentul de 489 milioane euro al contului curent, investiţiile străine directe pe primele şapte luni s-au cifrat la 946 milioane euro.
În ciuda faptului că investiţiile străine directe pe primele şapte luni sunt în scădere cu 29% faţă de anul trecut, poziţia României este mult mai bună decât anul trecut.  Pe primele şapte luni din 2012 contul curent a înregistrat un deficit de 3 miliarde euro, o valoare absolută cu 1,68 miliarde euro mai mare decât investiţiile străine din acea perioadă.