Autoritatea NAţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a făcut, în luna decembrie, aproape 9.000 de controale, în urma cărora a aplicat 117 amenzi, în valoare de 530.400 de lei.

”În cursul lunii decembrie 2019, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 8.946 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe”, a anunat ANSVSA.

Sursa citată a precizat că veriicările au vizat aspecte privind condiţiile de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, întreţinerea şi igiena spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, respectarea cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP.

”Ca urmare a neregulilor constatate şi încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul alimentelor au fost luate măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în număr de 117 amenzi, în valoare totală de 530.400 de lei”, a precizat ANSVSA, potrivit News.ro.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi:

– desfăşurarea unor activităţi de prelucrare, depozitare şi comercializare a alimentelor în unităţi neînregistrate şi/sau neautorizate sanitar veterinar;

–  neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de producţie, ambalare, depozitare şi mercializare;

– neasigurarea sau neânregistrarea temperaturilor în spaţiile de producţie şi depozitare;

– lipsa sau nerespectarea unor programme de autocontrol

– manipularea în condiţii de igienă necorespunzătoare a unor materii prime şi produse alimentare;

– nerespectarea normelor de igienă personală (lipsa echimamentului de protecţie);

– etichetarea necorespunzătoare sau lipsa trasabilităţii unor materii prime sau produse alimentare.

De asemenea, în timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise ale unor parametrii privind pesticidele, contaminanţii, aditivii şi substanţele interzise în alimente precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.