Pe prima poziţie a priorităţilor strategice se află impulsionarea tranziţiei spre Economia Verde şi Dezvoltare Durabilă, prin care se doreşte promovarea inovaţiilor tehnologice prietenoase cu mediul şi susţinerea dezvoltării de afaceri verzi şi eco-antreprenoriat. 

Pe lista obiectivelor generale ale Ministerului Mediului se află, de asemenea, managementul durabil al Fondului Forestier Naţional, managementul eficient al conservării biodiversităţii şi administrarea unitară a ariilor naturale protejate din România, reducerea impactului schimbărilor climatice, managementul eficient al deşeurilor şi promovarea economiei circulare, precum şi gospodărirea durabilă a resurselor de apă. 

La capitolul resurse financiare, în Planul strategic al MMAP se aminteşte de finanţarea proiectelor de mediu, în sensul asigurării decontării costurilor proiectelor finanţate pe POS Mediu prin finalizarea în regim de urgenţă a evaluării planurilor de management a Ariilor Protejate realizate şi depuse la autoritatea competentă pentru aprobare. 

Potrivit datelor oficiale publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene /MFE/, un număr de 139 de proiecte de mediu, în valoare de 7,97 miliarde de euro, au fost identificate şi urmează să fie finanţate din bani europeni prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare /POIM/, în exerciţiul financiar 2014 – 2020. 

Din totalul celor 139 de proiecte aflate pe lista de priorităţi, 56 reprezintă proiecte noi pre-identificate, iar 40 sunt în etapa de fazare, valoarea lor ridicându-se la 756 milioane de euro. 

Conform centralizatorului, cele mai multe proiecte (110) sunt cuprinse în sectorul Infrastructură apă şi apă uzată, valoarea estimată pentru implementarea lor fiind de 7,058 miliarde euro, din care 3,028 miliarde euro reprezintă alocare POIM (Uniunea Europeană + contribuţie naţională). Din totalul acestora, 45 de proiecte sunt noi pre-identificate, 22 sunt fazate şi 43 beneficiază de asistenţă tehnică pentru pregătire proiecte (studii fezabilitate etc.). 

Alocarea totală prin POIM pentru România, în cazul proiectelor de mediu, pentru perioada financiară 2014 – 2020, se ridică la 4,446 miliarde de euro.

AGERPRES