Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, proiectele sunt finanţate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014. Ministerul Mediului, în calitate de Operator de Program, derulează 3 programe finanţate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, respectiv Programul RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, Programul RO04 – Reducerea substanţelor periculoase, Programul RO07 – Adaptarea la schimbările climatice. 

'Ne bucurăm că astăzi am ajuns să semnăm aceste 15 proiecte a căror valoare se ridică la 15.126.000 euro. Trebuie să subliniez faptul că peste 75% din fondurile alocate prin SEE au fost contractate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Urez mult succes promotorilor de proiecte şi sunt convinsă că acestea vor aduce schimbări majore pentru mediul din ţara noastră', a subliniat Graţiela Gavrilescu. 

În perioada ianuarie – mai 2015, au fost realizate activităţile premergătoare semnării contractelor de finanţare, conform cerinţelor Regulamentului de Implementare, Acordurilor de Programe şi Acordurilor de Implementare. După evaluarea tuturor proiectelor, Comitetul de Selecţie a propus clasamentul final pentru proiectele ce urmează a fi finanţate. Pentru Programul RO02 au fost semnate 8 contracte de finanţare, cu o valoare de 8,11 milioane de euro astfel: pentru 'Studii şi formare privind contribuţia ecosistemelor naturale la principalele sectoare economice' au fost semnate 4 contracte în valoare de 1,726 milioane de euro; pentru 'Creşterea capacităţii pentru gestionarea şi monitorizarea culoarelor ecologice' – 1 contract de 1,11 milioane de euro; pentru 'Scheme de restructurări vaste ale ecosistemelor' – 3 contracte în valoare de 5,28 milioane de euro. 

În cadrul Programul RO04 au fost semnate 7 contracte de finanţare, cu o valoare de 7,016 milioane de euro astfel: 'Instrumente suport pentru luarea deciziilor' – 5 contracte de 6,168 milioane de euro şi 'Campanii de formare şi conştientizare' – 2 contracte de 847.643 euro. 

'Sunt bucuroasă să văd că fondurile alocate prin Granturile Spaţiului Economic European, la care Norvegia este cel mai mare contribuitor, vor fi utilizate şi că aveţi atât de mulţi parteneri, de la diverse instituţii, care vor contribui la implementarea activităţilor. Mă bucur să constat că mergem înainte cu aceste Programe şi am convingerea că vom învăţa din politicile aplicate de România în combaterea schimbărilor climatice, în reducerea substanţelor periculoase şi în adaptarea la o nouă realitate întâlnită în atât de multe ţări, printre care România şi Norvegia, care se confruntă cu provocări globale ce necesită soluţii globale', a subliniat Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Norvegiei în România, care a participat marţi la semnarea contractelor.

AGERPRES