Potrivit unui comunicat al Guvernului, suma va fi folosită pentru accelerarea realizării proiectelor din sectorul de apă, apă uzată şi canalizare, în vederea conformării la obligaţiile pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, respectiv obligaţii privind calitatea apei şi accesul populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. 

"Elementele care fac obiectul negocierii sunt atât de natură financiară (durata şi numărul de tranşe în care se va trage împrumutul, plan de finanţare), cât şi de natură tehnică (atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice legate de implementare, clarificări în privinţa alocării proiectelor, autorizaţiile de mediu sau administrarea reţelelor de un operator autorizat)", mai menţionează Guvernul. 

Poziţia părţii române are în vedere obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale. 

Mandatul şi, ulterior, raportul negocierilor vor fi supuse aprobării Guvernului şi preşedintelui. 

Memorandumul cu tema ''Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiţii în valoare de până la un miliard de euro, în vederea finanţării parţiale a contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Locală'' a fost adoptat în şedinţa Guvernului din septembrie 2015. În baza acestuia, partea română a transmis BEI acceptul privind aprobarea împrumutului de către Consiliul Director al Băncii. 

PNDL este finanţat în proporţie de peste 80% de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, restul fiind acoperit de la bugetele locale. Selectarea proiectelor cuprinse în program, disponibilizarea către beneficiari a sumelor alocate anual de la bugetul de stat şi monitorizarea stadiului fizic şi financiar sunt realizate de MDRAP, prin direcţiile sale de specialitate, mai precizează Executivul. 

AGERPRES