În luna iulie 2015, Guvernul a aprobat vânzarea pachetului de 26,7% din acţiunile Rompetrol Rafinare pe care le deţine statul român, prin Ministerul Energiei. Măsura a fost inclusă în Memorandumul semnat de statul român cu acţionarul majoritar al Rompetrol, compania kazahă KazMunaiGaz, care prevede vânzarea prin licitaţie cu strigare a acestui pachet de acţiuni pentru suma minimă de 200 de milioane de dolari. 

Tot în bugetul de venituri şi cheltuieli al ministerului, pentru acest an este prevăzută obţinerea unei sume de 1,123 miliarde de lei, reprezentând dividende aferente operatorilor economici ce îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Energiei. Aceste dividende vor fi vărsate la bugetul de stat. 

De asemenea, ministerul are cheltuieli de 800 de milioane de lei la acest capitol. O sumă de 23 milioane de lei reprezintă cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor. 

Cheltuielile pentru rapoarte de evaluare realizate în procesul de privatizare şi post privatizare, pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli sunt estimate la 10 milioane de lei. Totodată, costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale vor ajunge la 6,3 milioane de lei. 

În plus, mai sunt cheltuieli legate de sumele cu care instituţia publică participă la majorarea capitalului social al unor companii şi care vor fi de 12,5 milioane de lei. 

AGERPRES