"Documentul reflectă şi va reflecta în continuare atât obiectivele tematice ale Uniunii Europene şi priorităţile de investiţii ale României, cât şi concluziile agreate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene în timpul dialogului informal care are loc în prezent şi care vizează identificarea calibrajului şi concentrării investiţiilor în viitoarea perioadă de programare", se arată într-un comunicat transmis de MFE.

Documentele de programare ale României vor fi definitivate atât pe baza propunerilor partenerilor de dialog, cât şi în funcţie de evoluţia dialogului informal cu serviciile Comisiei Europene.

Ministerul a transmis informal CE, pe 6 iunie, documentul consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014 – 2020. În aceeaşi zi, documentul a fost supus consultării publice, prin publicarea pe pagina web a MFE.

"La nivel naţional, documentul consultativ pentru Acordul de Parteneriat a avut la bază un amplu proces de consultare partenerială, realizat atât în cadrul Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), inclusiv prin Comitetele Consultative ale CIAP, focus-grupuri, dar şi prin publicarea documentelor realizate în acest proces (analize socio-economice, priorităţi tematice preliminare, rezultatele focus-grupurilor) pe site-urile instituţiilor implicate", precizează MFE.

Documentul consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 a fost realizat în condiţiile în care pachetul legislativ al Uniunii Europene, care va reglementa implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în perioada 2014 – 2020, nu a fost aprobat încă la nivelul UE.

Dialogul informal al autorităţilor române cu serviciile Comisiei pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 e menit să garanteze că utilizarea fondurilor europene va avea un impact maxim în susţinerea creşterii economice şi creării de noi locuri de muncă. Acest tip de dialog are loc cu autorităţile din toate celelalte state membre UE în scopul pregătirii viitoarei perioade de programare.