‘Înseamnă că business-ul acela nu poate funcţiona”, a precizat Grapini, referindu-se la evaziunea fiscală din domeniile vizate de impozitul forfetar, aprobat miercuri de Guvern.

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a explicat că nu este vorba despre o suprataxare şi că primul obiectiv a fost introducerea eticii şi a concurenţei loiale, plecând chiar de la plângeri din mediul de afaceri.

‘Situaţia statistică arată îngrozitor, pentru toate locurile de cazare din România în 2011 s-a plătit un impozit de 29 milioane lei, mai puţin decât la service-uri. Este incredibil şi imposibil. Iarna nu ai loc pe Valea Prahovei’, a afirmat Grapini.

Ea a menţionat că, pe noul sistem de impozitare, un hotel de 3 stele, balnear, din mediul rural, va plăti un impozit de 58 lei pe an pe loc de cazare, iar un hotel de 3 stele în zona A din Bucureşti va plăti circa 70 de euro pe an pe loc de cazare.

Impozitul forfetar ar urma să fie aplicat în România de la 1 ianuarie 2014.

Potrivit proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului forfetar dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent au înscrisă în actele constitutive ca activitate principală una din următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 4520 -‘Întreţinerea şi repararea autovehiculelor’, 5510 – ‘Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare’, 5520 – ‘Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată’, 5530 -‘ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’, 5590 – ‘Alte servicii de cazare’, 5610 – ‘Restaurante’, 5621 – ‘Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente’, 5629 – ‘Alte servicii de alimentaţie n.c.a.’, 5630 – ‘Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor’.

De asemenea, proiectul prevede, între altele, că societăţile vor plăti impozit forfetar dacă au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate, au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 de persoane şi nu se află în dizolvare, potrivit legii. AGERPRES